3 khung giá đất đô thị giai đoạn 2020 – 2024

Chủ đề   RSS   
 • #564269 01/12/2020

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  3 khung giá đất đô thị giai đoạn 2020 – 2024

  Khung giá đất đô thị

  Khung giá đất tại đô thị

  Pháp luật về đất đai quy định khung giá đất được ban hành định kỳ 5 năm 1 lần. Dưới đây là khung giá đất tại đô thị trong giai đoạn 2020-2024.

  Theo quy định tại Nghị định 96/2019/NĐ-CP, 3 nhóm đất phi nông nghiệp ở đô thị được xây dựng khung giá đất gồm:

  - Đất ở

  - Đất thương mại, dịch vụ

  - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ.

  Khung giá đất được sử dụng làm căn cứ để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào thực tế tại địa phương được quy định mức giá đất tối đa trong bảng giá đất, bng giá đất điều chnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

  Cụ thể, khung giá đất của 3 loại đất này tại Phụ lục của Nghị định như sau:

  1. KHUNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ

  Đơn vị tính: Nghìn đng/m2

  Vùng kinh tế

  Loại đô thị

  Giá tối thiểu

  Giá tối đa

  1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

  I

  220,0

  65.000,0

  II

  150,0

  52.000,0

  III

  100,0

  40.000,0

  IV

  75,0

  25.000,0

  V

  50,0

  15.000,0

  2. Vùng đồng bằng sông Hồng

  ĐB

  1.500,0

  162.000,0

  I

  1.000,0

  76.000,0

  II

  800,0

  50.000,0

  III

  400,0

  40.000,0

  IV

  300,0

  30.000,0

  V

  120,0

  25.000,0

  3. Vùng Bắc Trung bộ

  I

  300,0

  65.000,0

  II

  200,0

  45.000,0

  III

  160,0

  32.000,0

  IV

  80,0

  25.000,0

  V

  40,0

  15.000,0

  4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ

  I

  400,0

  76.000,0

  II

  250,0

  45.000,0

  III

  180,0

  25.000,0

  IV

  100,0

  12.000,0

  V

  50,0

  10.000,0

  5. Vùng Tây Nguyên

  I

  400,0

  48.000,0

  II

  300,0

  35.000,0

  III

  150,0

  26.000,0

  IV

  100,0

  20.000,0

  V

  50,0

  15.000,0

  6. Vùng Đông Nam bộ

  ĐB

  1.500,0

  162.000,0

  I

  700,0

  65.000,0

  II

  500,0

  45.000,0

  III

  400,0

  35.000,0

  IV

  300,0

  22.000,0

  V

  120,0

  15.000,0

  7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

  I

  400,0

  65.000,0

  II

  300,0

  45.000,0

  III

  150,0

  32.000,0

  IV

  100,0

  25.000,0

  V

  50,0

  15.000,0

   

  2. KHUNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ

  Đơn vị tính: Nghìn đng/m2

  Vùng kinh tế

  Loại đô thị

  Giá tối thiểu

  Giá tối đa

  1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

  I

  176,0

  52.000,0

  II

  120,0

  41.600,0

  III

  80,0

  32.000,0

  IV

  60,0

  20.000,0

  V

  40,0

  12.000,0

  2. Vùng đồng bằng sông Hồng

  ĐB

  1.200,0

  129.600,0

  I

  800,0

  60.800,0

  II

  640,0

  40.000,0

  III

  320,0

  32.000,0

  IV

  240,0

  24.000,0

  V

  96,0

  20.000,0

  3. Vùng Bắc Trung bộ

  I

  240,0

  52.000,0

  II

  160,0

  36.000,0

  III

  128,0

  25.600,0

  IV

  64,0

  20.000,0

  V

  32,0

  12.000,0

  4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ

  I

  320,0

  60.800,0

  II

  200,0

  36.000,0

  III

  144,0

  20.000,0

  IV

  80,0

  9.600,0

  V

  40,0

  8.000,0

  5. Vùng Tây Nguyên

  I

  320,0

  38.400,0

  II

  240,0

  28.000,0

  III

  120,0

  20.800,0

  IV

  80,0

  16.000,0

  V

  40,0

  12.000,0

  6. Vùng Đông Nam bộ

  ĐB

  1.200,0

  129.600,0

  I

  560,0

  52.000,0

  II

  400,0

  36.000,0

  III

  320,0

  28.000,0

  IV

  240,0

  17.600,0

  V

  96,0

  12.000,0

  7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

  I

  320,0

  52.000,0

  II

  240,0

  36.000,0

  III

  120,0

  25.600,0

  IV

  80,0

  20.000,0

  V

  40,0

  12.000,0

   

  3. KHUNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ TẠI ĐÔ THỊ

  Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

  Vùng kinh tế

  Loại đô thị

  Giá tối thiểu

  Giá tối đa

  1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

  I

  132,0

  39.000,0

  II

  90,0

  31.200,0

  III

  60,0

  24.000,0

  IV

  45,0

  15.000,0

  V

  30,0

  9.000,0

  2. Vùng đồng bằng sông Hồng

  ĐB

  900,0

  97.200,0

  I

  600,0

  45.600,0

  II

  480,0

  30.000,0

  III

  240,0

  24.000,0

  IV

  180,0

  18.000,0

  V

  72,0

  15.000,0

  3. Vùng Bắc Trung bộ

  I

  180,0

  39.000,0

  II

  120,0

  27.000,0

  III

  96,0

  19.200,0

  IV

  48,0

  15.000,0

  V

  24,0

  9.000,0

  4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ

  I

  240,0

  45.600,0

  II

  150,0

  27.000,0

  III

  108,0

  15.000,0

  IV

  60,0

  7.200,0

  V

  30,0

  6.000,0

  5. Vùng Tây Nguyên

  I

  240,0

  28.800,0

  II

  180,0

  21.000,0

  III

  90,0

  15.600,0

  IV

  60,0

  12.000,0

  V

  30,0

  9.000,0

  6. Vùng Đông Nam bộ

  ĐB

  900,0

  97.200,0

  I

  420,0

  39.000,0

  II

  300,0

  27.000,0

  III

  240,0

  21.000,0

  IV

  180,0

  13.200,0

  V

  72,0

  9.000,0

  7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

  I

  240,0

  39.000,0

  II

  180,0

  27.000,0

  III

  90,0

  19.200,0

  IV

  60,0

  15.000,0

  V

  30,0

  9.000,0

  Sẽ tiếp tục cập các bảng giá đất ở nông thôn trong bài viết tới!

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 02/12/2020 04:55:23 CH
   
  986 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận