Xuất khẩu hàng hóa nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì áp dụng thuế suất bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #587114 30/06/2022

  Xuất khẩu hàng hóa nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì áp dụng thuế suất bao nhiêu?

  Trường hợp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài nhưng không đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì có được hưởng thuế suất giá trị gia tăng 0%, và nếu không được hưởng thì tính thuế suất bao nhiêu?
  đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa thì căn cứ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC:
  "Điều 9. Thuế suất 0%
  1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.
  Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
  ...
  - Hàng hóa bán vào khu phi thuế quan theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; hàng bán cho cửa hàng miễn thuế;
  ...
  2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
  a) Đối với hàng hóa xuất khẩu:
  - Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
  - Có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
  - Có tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này."

  =>> Như vậy điều kiện có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật là một trong những điều kiện để được áp dụng thuế suất 0%. Nên trường hợp không thỏa mãn điều kiện này thì tất nhiên sẽ không được áp dụng thuế suất 0%.
  Về mức thuế suất áp dụng với trường hợp này được xác định căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư 219/2013/TT-BTC:
  "Đối với cơ sở kinh doanh có dịch vụ xuất khẩu nếu không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng hoặc được coi như thanh toán qua ngân hàng thì không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế đầu vào."
  =>> Như vậy trường hợp này không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng không được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo quy đình nêu trên.

   
  2318 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590562   30/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (439)
  Số điểm: 3794
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Xuất khẩu hàng hóa nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì áp dụng thuế suất bao nhiêu?

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Co thể thấy một trong những điều kiện tiên quyết để được hưởng thuế suất 0% là có chứng từ thanh toán tiền hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì chắc chắn sẽ không đủ điều kiện được hưởng thuế suất 0%. Do đó, những doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu nên lưu ý loại chứng từ này để hạn chế rủi ro không được áp dụng thuế suất 0%.

   
  Báo quản trị |