Xuất hóa đơn trong liên danh thực hiện gói thầu

Chủ đề   RSS   
 • #502333 15/09/2018

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1955)
  Số điểm: 12993
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 249 lần


  Xuất hóa đơn trong liên danh thực hiện gói thầu

  Công ty em là công ty xây dựng. Công ty em có liên danh với công ty khác để thực hiện gói thầu. Vậy anh/chị cho em hỏi là khi hoàn thành công việcc thì bên nào có bên ấy sẽ xuất hóa đơn trực tiếp cho chủ đầu tư có đúng không ạ?

  Mình xin đóng góp câu trả lời:

  Về hóa đơn, theo quy định tại Điểm b khoản 1 điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2015/TT-BTC có nêu:

  "b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

  Theo quy định tại Điểm n khoản 3 điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

  "- Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.

  - Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh."

  Căn cứ các quy định trên, từng thành viên liên danh có trách nhiệm lập hóa đơn cho chủ đầu tư đối với phần công việc mình thực hiện. Hoặc có thể thỏa thuận thành viên đứng đầu liên danh đại diện lập hóa đơn, thanh quyết toán với chủ đầu tư.

   
  24727 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  Tien_Trung (11/04/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận