Xử lý vi phạm với trẻ dưới 16 tuổi theo bộ luật dân sự

Chủ đề   RSS   
 • #595291 07/12/2022

  Xử lý vi phạm với trẻ dưới 16 tuổi theo bộ luật dân sự

  Trẻ chưa đủ 16 tuổi vi phạm vào việc trộm cắp hay xúc phạm danh dự của 1 tổ chức thì xử lý vi phạm như thế nào theo Bộ luật dân sự?

  Căn cứ theo Khoản 2, 3 Điều 586 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

   “Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

  2. …

  Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

  3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.”

  Như vậy, trong trường hợp người vi phạm dưới 16 tuổi tức là chưa đủ 18 theo pháp luật quy định, khi vi phạm vào việc trộm cắp hay xúc phạm danh dự, theo luật dân sự thì người vi phạm phải bổi thường thiệt hại bằng tài sản của mình, nếu không đủ thì cha mẹ phải bồi thường phần còn thiếu. Còn đối với trường hợp mà người vi phạm có người giám hộ thì người giám hộ được lấy tài sản của người vi phạm để bồi thường, khi không đủ thì người giám hộ phải lấy tài sản của mình để bồi thường (trừ trường hợp chứng mình được mình không có lỗi trong việc giám hộ) 

   

   
  689 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quyen.vuong197@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599878   01/03/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Xử lý vi phạm với trẻ dưới 16 tuổi theo bộ luật dân sự

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẽ. Pháp luật quy định các hình phạt được áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội bao gồm: Cảnh cáo; Cải tạo không giam giữ; Tù có thời hạn. Không áp dụng hình phạt chung thân, tử hình đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội;

   

   
  Báo quản trị |