Xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hoá vắng chủ

Chủ đề   RSS   
 • #582473 31/03/2022

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hoá vắng chủ

  Hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc bị xử phạt theo quy định tại Điều 17 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

  Việc không có chủ hàng thì cơ quan có thẩm quyền vẫn có thể lập biên bản vi phạm hành chính theo Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020

  "Điều 58. Lập biên bản vi phạm hành chính

  ...

  2. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

  3. Biên bản vi phạm hành chính có nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Thời gian, địa điểm lập biên bản;

  b) Thông tin về người lập biên bản, cá nhân, tổ chức vi phạm và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

  c) Thời gian, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả vụ việc, hành vi vi phạm;

  d) Lời khai của người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm, người chứng kiến, người bị thiệt hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại;

  đ) Biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

  e) Quyền và thời hạn giải trình.

  4. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất 02 bản, phải được người lập biên bản và người vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký, trừ trường hợp biên bản được lập theo quy định tại khoản 7 Điều này.

  Trường hợp người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký vào biên bản thì biên bản phải có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc của ít nhất 01 người chứng kiến xác nhận việc cá nhân, tổ chức vi phạm không ký vào biên bản; trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc của người chứng kiến thì phải ghi rõ lý do vào biên bản."

  Trường hợp sau thời gian thông báo mà không có ai đến nhận hàng thì không lập quyết định xử phạt vi phạm theo hướng dẫn tại Điều 65 Luật này, được sửa đổi bởi Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020:

  "Điều 65. Những trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

  1. Không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

  a) Trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này;

  b) Không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;

  2. Đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều này, người có thẩm quyền không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nếu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thuộc loại cấm tàng trữ, cấm lưu hành hoặc tang vật, phương tiện mà pháp luật có quy định hình thức xử phạt tịch thu và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định đối với hành vi vi phạm hành chính đó.

  Quyết định phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.”

  Việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản này không bị coi là đã bị xử phạt vi phạm hành chính."

   

   
  845 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594202   26/11/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Xử lý vi phạm hành chính đối với hàng hoá vắng chủ

  Cảm ơn bài viết rất hữu ích của bạn. Đối với vấn đề xử phạt vi phạm hành chính đối với hàng hóa vắng chủ, trường hợp kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, pháp luật quy định rõ sẽ bị lập biên bản vi phạm hành chính. Cụ thể biên bản phải được lập tại nơi xảy ra hành vi vi phạm hành chính. Trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác thì phải ghi rõ lý do vào biên bản.

   
   
  Báo quản trị |