Xử lý trường hợp không lên làm việc theo giấy mời

Chủ đề   RSS   
  • #423527 04/05/2016

    Xử lý trường hợp không lên làm việc theo giấy mời

    Ở địa phương có một trường hợp ra tù về tội xâm phạm ANQG, hiện tiếp tục chịu án phạt quản chế 3 năm tại địa phương. Công an có một số lần gửi giấy mời người này lên xã làm việc, trình diện báo cáo việc chấp hành quản chế hàng tháng nhưng người này không chấp hành, ko có mặt theo giấy mời. Vậy có quy định nào về xử lý những trường hợp như này ko ạ thưa luật sư?

     
    3416 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận