Xử lý tài sản khi thành viên hợp tác xã chết

Chủ đề   RSS   
 • #498435 31/07/2018

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1863)
  Số điểm: 12089
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 237 lần


  Xử lý tài sản khi thành viên hợp tác xã chết

  Cho tôi hỏi tài sản của chủ tịch hôi đồng quản trị, kiêm giám đốc hợp tác xã chết thì vốn đã góp của người đó xử lý như thế nào?

  Trả lời:

  Thành viên hợp tác xã là cá nhân chết thì chấm dứt tư cách thành viên theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 16 Luật hợp tác xã 2012.

  Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 điều 18 Luật hợp tác xã 2012:

  "Điều 18. Trả lại, thừa kế vốn góp

  1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc trả lại phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của Luật này.

  2. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế nếu đáp ứng đủ điều kiện của Luật này và điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên; nếu không tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật."


  Căn cứ quy định trên, khi thành viên hợp tác xã là cá nhân chết thì người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp tác xã. Nếu không đủ điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã hoặc không muốn tham gia hợp tác xã thì hợp tác xã trả lại phần vốn góp của thành viên đã chết cho những người thừa kế. Phần vốn góp được trả lại này được chia thừa kế theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

   
  2138 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận