Xử lý kỷ luật viên chức đã chuyển công tác sang đơn vị khác

Chủ đề   RSS   
 • #604667 11/08/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 2558
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Xử lý kỷ luật viên chức đã chuyển công tác sang đơn vị khác

  Viên chức đã chuyển công tác sang đơn vị khác thì có bị xử lý kỷ luật hành vi vi phạm tại đơn vị cũ hay không? Đơn vị nào có thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức trong trường hợp này.

  1. Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức

  Căn cứ tại Điều 31 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với viên chức:

  - Đối với viên chức quản lý, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

  Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử thì cấp có thẩm quyền phê chuẩn, quyết định công nhận kết quả bầu cử tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

  - Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức tiến hành xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật.

  - Đối với viên chức biệt phái, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức được cử đến biệt phái tiến hành xem xét xử lý kỷ luật, đề nghị hình thức kỷ luật. Hồ sơ xử lý kỷ luật phải được gửi về đơn vị sự nghiệp công lập cử viên chức biệt phái để ra quyết định kỷ luật theo thẩm quyền.

  - Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới mới phát hiện hành vi vi phạm luật và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thẩm quyền tiến hành và xử lý kỷ luật thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ nơi viên chức công tác. Hồ sơ, quyết định kỷ luật phải được gửi về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý viên chức.

  Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trước đây đã giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thì những người có trách nhiệm liên quan phải bàn giao hồ sơ để đơn vị sự nghiệp công lập đang quản lý viên chức thực hiện việc xử lý kỷ luật.

  - Đối với viên chức làm việc trong Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân thì thẩm quyền xử lý kỷ luật được thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền của cơ quan quản lý viên chức.

  Theo quy định trên, thì viên chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan, tổ chức, đơn vị mới mới phát hiện hành vi vi phạm luật và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì vẫn tiến hành xử lý kỷ luật.

  Thẩm quyền xử lý kỷ luật trong trường hợp này thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ nơi viên chức công tác. Hồ sơ, quyết định kỷ luật phải được gửi về cơ quan, tổ chức, đơn vị đang quản lý viên chức.

  2. Viên chức bị xử lý kỷ luật khi có các hành vi sau

  Căn cứ tại Điều 6 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định các hành vi bị xử lý kỷ luật bao gồm những hành vi sau:

  Viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của viên chức; những việc viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.

  3. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

  Căn cứ tại Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định các hình thức kỷ luật đối với viên chức như sau:

  - Áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý

  + Khiển trách.

  + Cảnh cáo.

  + Buộc thôi việc.

  - Áp dụng đối với viên chức quản lý

  + Khiển trách.

  + Cảnh cáo.

  + Cách chức.

  + Buộc thôi việc.

  Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

   

   
  191 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận