Xử lý kỷ luật Đảng viên khi vận động bầu cử trái quy định?

Chủ đề   RSS   
 • #560296 11/10/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Xử lý kỷ luật Đảng viên khi vận động bầu cử trái quy định?

  Vừa rồi xã mình bầu bổ sung chủ tịch hội nông dân, nhưng khi đến ngày bầu thì phó chủ tịch hội nông dân đã đi vận động thành viên trong BCH hội gạch người mà đảng ủy, huyện hội phân công sang để bầu bổ sung chức danh chủ tịch hội nông dân. Như vây đồng chí PCT hội nông dân có vi phạm dưới góc độ Đảng viên không?

   
  846 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #560308   11/10/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1306)
  Số điểm: 10853
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 199 lần


  Đứng dưới góc độ tổ chức Đảng, hành vi trên có thể bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 9 của Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành. Cụ thể:

  "Điều 9. Vi phạm các quy định về bầu cử

  ...

  2- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

  ...

  đ) Có hành vi mua chuộc, xúi giục, cưỡng ép hoặc vận động bầu cử trái quy địnhcản trở, đe dọa người khác thực hiện quyền ứng cử, đề cử hoặc bầu cử theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước".

   
  Báo quản trị |