Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ?

Chủ đề   RSS   
 • #602431 10/05/2023

  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6875
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 131 lần


  Xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ?

  Theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 định nghĩa quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

  Hành vi vi phạm quyền tác hả bao gồm xâm phạm cả về quyền nhân thân và quyền tài sản.

  Tổ chức, cá nhân khi khai thác, sử dụng một, một số hoặc toàn bộ các quyền nhân thân và quyền tài sản phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao, các quyền lợi vật chất khác cho chủ sở hữu quyền tác giả.

  1. Các hành vi xâm phạm mà tổ chức, cá nhân thực hiện đối với quyền tác giả

  Theo quy định tại Điều 28 Luật sở hữu trí tuệ 2005 một số hành vi xâm phạm quyền tác giả bao gồm

  - Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học.

  Mạo danh tác giả.

  Công bố, phân phối tác phẩm mà không được phép của tác giả.

  Sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

  Sao chép tác phẩm mà không được phép của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả,

  Sử dụng tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, không trả tiền nhuận bút, thù lao, quyền lợi vật chất khác theo quy định của pháp luật

  Cho thuê tác phẩm mà không trả tiền nhuận bút, thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả.

  Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình.

  Cố ý xoá, thay đổi thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử có trong tác phẩm.

  Ngoài ra, còn các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan khác.

  2.Xử lý như thế nào khi vi phạm quyền tác giả?

  Biện pháp dân sự

  Căn cứ tại Điều 202 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì Tòa án áp dụng các biện pháp dân sự sau

  - Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

  - Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

  - Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

  - Buộc bồi thường thiệt hại;

  - Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ.

  Biện pháp hành chính

  Theo Điều 2 Nghị định 131/2013/NĐ-CP khung phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức

  - Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với cá nhân là 250.000.000 đồng, đối với tổ chức là 500.000.000 đồng

   -Mức phạt cụ thể đối với một số hành vi xâm phạm quyền tác giả theo Nghị định 131/2013/NĐ-CP

  + Đối với hành vi tự ý sửa chữa, cắt xén tác phẩm gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 

  + Đối với hành vi công bố tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

  + Đối với hành vi sao chép tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

  + Đối với hành vi cố ý xóa hoặc thay đổi thông tin quản lý quyền tác giả dưới hình thức điện tử (áp dụng đối với bản gốc và bản sao tác phẩm phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

  - Ngoài ra, còn các hành vi khác và hình phạt bổ sung đối với từng hành vi khác nhau như:

  + Tịch thu, tiêu hủy, tái xuất tang vật vi phạm;

  + Cải chính công khai, sửa lại các nội dung sai lệch khi công bố;

  Truy cứu trách nhiệm hình sự

  Tại Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan 

  Theo đó, người nào cố ý thực hiện một trong các hành vi Sao chép tác phẩm, Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, Xâm phạm quyền tác giả phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 

  Vậy hành vi vi phạm do cá nhân, tổ chức xâm phạm quyền tác giả sẽ tùy vào mức độ, tính chất khác nhau thì sẽ bị xử lý về mặt hành chính, dân sự hoặc hình sự.

   

   
  947 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận