Xử lý chất thải chăn nuôi trang trại

Chủ đề   RSS   
 • #597057 13/01/2023

  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (583)
  Số điểm: 3776
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Xử lý chất thải chăn nuôi trang trại

  Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp nên hoạt động sản xuất chăn nuôi ngày càng phát triển, hoạt động chăn nuôi không còn dừng ở quy mô hộ gia đình cá nhân mà ngày càng phát triển thành trang trại, khu chăn nuôi tập trung với quy mô ngày càng lớn. Với quy mô chăn nuôi ngày càng mở rộng hoạt động kiểm soát ngày càng khó khăn nhát là kiểm soát quá trình xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi.

  Để có thể kiểm soát chặt chẽ, xử phạt hành vi xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý gây ra ô nhiễm môi trường pháp luật quy định hành vi này là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chăn nuôi theo quy định tại Khoản 12 Điều 12 Luật Chăn nuôi 2018.

  Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về chăn nuôi quy định tại Điều 30 phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm xử lý chất thải chăn nuôi trang trại.

  Điều này quy định tuỳ theo từng loại chất thải và quy mô chăn nuôi của các trang trại vi phạm mà sẽ có các mức xử phạt khác nhau và kèm theo áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và thực hiện báo cáo kết quả khắc phục ô nhiễm trong thời gian quy định.

   
  178 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn haunguyenth vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (14/01/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #597182   18/01/2023

  Xử lý chất thải chăn nuôi trang trại

  Chào bạn, đối với bài viết của bạn mình có một số ý kiến như sau: 

  Căn cứ Điều 59 Luật Chăn nuôi 2018 quy định:

  “Điều 59. Xử lý chất thải trong chăn nuôi trang trại

  1. Chất thải chăn nuôi bao gồm chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ, nước thải chăn nuôi, khí thải và chất thải khác.

  2. Việc xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản;

  b) Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng;

  c) Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.

  3. Việc xử lý nước thải chăn nuôi được quy định như sau:

  a) Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

  b) Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng;

  c) Nước thải chăn nuôi chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng.

  4. Tổ chức, cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi.

  5. Việc xử lý chất thải khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.

  Như vậy, trong chăn nuôi trang trại thì đối với chất thải sẽ được xử lý theo như quy định bên trên.

  Đồng thời, căn cứ Điều 30 Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định:

  Điều 30. Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại

  1. Hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bị xử phạt như sau:

  a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;

  b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa;

  c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

  2. Hành vi vi phạm quy định về xử lý nước thải chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi cho cây trồng bị xử phạt như sau:

  a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;

  b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa;

  c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

  3. Hành vi vi phạm quy định về xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi không đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi bị xử phạt như sau:

  a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ;

  b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô vừa;

  c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

  4. Biện pháp khắc phục hậu quả

  Buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

  Theo đó, hành vi vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi trang trại hoàn toàn có thể bị xử phạt với mức tiền lên đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra, có thể bị buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo kết quả khắc phục như một biện pháp khắc phục hậu quả.

   
  Báo quản trị |  
 • #597211   20/01/2023

  Xử lý chất thải chăn nuôi trang trại

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Để kiểm soát quá trình xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi một cách hiệu quả nhất, người chăn nuôi cần nghiên cứu tìm ra giải pháp hợp lý, trang bị những trang thiết bị cần thiết. Việc xử lý chất thải chăn nuôi trang trại không chỉ để tránh bị cơ quan chức năng xử phạt mà còn để bảo vệ môi trường sống của chúng ta được trong lành, không bị ô nhiễm.

   
  Báo quản trị |