Xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại công ty như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #590560 30/08/2022

  huynhthanhch

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:22/07/2022
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 785
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 31 lần


  Xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại công ty như thế nào?

  Mình có vấn đề này mong được mọi người giúp đỡ. Bên mình đi xin công văn nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc cho công ty. Công ty mình là loại hình Công ty TNHH. Vậy bên cạnh bộ hồ sơ xin công văn nhập cảnh (mẫu NA2, Mẫu giới thiệu chữ ký con dấu, bản sao chứng thực giấy đăng ký DN, giấy giới thiệu) thì mình có cần cung cấp các giấy tờ chứng minh quan hệ lao động như giấy phép lao động của người nước ngoài không? Mình xin cảm ơn

   
  128 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590564   30/08/2022

  Xin nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại công ty như thế nào?

  Chào Bạn, mình xin đưa một số thông tin liên quan đến trường hợp của Bạn như sau:

  Theo quy định tại Điều 16 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 thì:

  Điều 16. Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

  1. Người nước ngoài không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

  2. Trước khi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kèm theo hồ sơ, bao gồm:

  a) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức;

  b) Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức.

  Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ phải thông báo bổ sung.

  [...]

  7. Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài được lựa chọn gửi văn bản đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài và nhận kết quả trả lời qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh nếu đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 16b của Luật này.”

  [...]”

  Như vậy, theo quy định nói trên thì bên Bạn có thể lựa chọn gửi văn bản đề nghị cấp thị thực (mẫu NA2 ban hành kèm theo Thông tư 04/2015/TT-BCA) trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kèm theo hồ sơ bao gồm Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức (trường hợp của Bạn là GCN đăng ký doanh nghiệp) và Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức. Quy định này không bắt buộc bên Bạn cung cấp giấy tờ chứng minh về quan hệ lao động, giấy phép lao động của NLĐNN.

  Hoặc bên Bạn có thể lựa chọn thực hiện thủ tục đề nghị cấp thị thực điện tử theo quy định tại Điều 16b Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019, cụ thể như sau:

  Điều 16b. Thủ tục cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức

  1. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này được đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Có tài khoản điện tử do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp theo quy định tại khoản 2 Điều này;

  b) Có chữ ký điện tử theo quy định của Luật giao dịch điện tử.

  2. Việc đăng ký tài khoản điện tử thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Cơ quan, tổ chức gửi văn bản đề nghị cấp tài khoản điện tử đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Việc đề nghị cấp tài khoản điện tử chỉ thực hiện một lần, trừ trường hợp thay đổi nội dung hoặc tài khoản bị hủy theo quy định tại khoản 7 Điều này;

  b) Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có văn bản trả lời và cấp tài khoản điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức; trường hợp không cấp tài khoản điện tử thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

  3. Cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này sử dụng tài khoản điện tử truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử để đề nghị cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài; nộp phí cấp thị thực vào tài khoản quy định tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử sau khi nhận mã hồ sơ điện tử của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

  4. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực.

  5. Cơ quan, tổ chức truy cập vào Trang thông tin cấp thị thực điện tử, sử dụng mã hồ sơ điện tử để nhận kết quả trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và thông báo cho người nước ngoài.

  6. Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử sử dụng mã hồ sơ điện tử do cơ quan, tổ chức thông báo để in kết quả cấp thị thực điện tử tại Trang thông tin cấp thị thực điện tử.

  [...]”

  Ngoài ra, khi sử dụng người lao động nước ngoài, bên Bạn cần lưu ý tuân thủ theo các quy định về việc sử dụng lao động là người nước ngoài và vấn đề giấy phép lao động của người nước ngoài tại các văn bản sau:

  Bộ luật Lao động 2019 (Mục 3 Chương XI)

  Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

  Và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

  Thông tin đến Bạn. Hy vọng giải đáp của mình hữu ích cho bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2022)