Xin hỏi về trường hợp người được hưởng di sản theo di chúc chết trước khi di chúc có hiệu lực?

Chủ đề   RSS   
 • #549793 24/06/2020

  Xin hỏi về trường hợp người được hưởng di sản theo di chúc chết trước khi di chúc có hiệu lực?

  Thưa luật sư, vào năm 2007 ông bà ngoại tôi có viết di chúc để lại căn nhà từ đường cho 5 người con trong đó có mẹ tôi (tôi là người thừa kế duy nhất của mẹ tôi), tuy nhiên năm 2017 mẹ tôi mất nhưng ông bà ngoại vẫn còn sống. Vậy cho tôi hỏi sau này khi ông bà ngoại tôi mất đi và di chúc có hiệu lực thì tôi có nhận được phần của mẹ tôi trong căn nhà đó hay không?

   
  407 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuongNhien1407 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #550893   30/06/2020

  Trường hợp của anh xin được tư vấn như sau:

  Vào năm 2007 ông bà ngoại anh có viết di chúc để lại căn nhà từ đường cho 5 người con trong đó có mẹ anh (anh là người thừa kế duy nhất của mẹ tôi), tuy nhiên năm 2017 mẹ anh mất nhưng ông bà ngoại vẫn còn sống.

  Tại điều 652 BLDS 2015 có quy định:

  Điều 652. Thừa kế thế vị

  Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

  Trong trường hợp nếu bà ngoại anh không để lại di chúc nói về căn nhà từ đường đó sẽ chia cho ai, thì khi bà ngoại mất, anh có thể nhận được phần thừa kế của mẹ anh nếu chỉ có 5 người con là người thừa kế hàng thứ nhất: anh nhận được 1/5 căn nhà. Còn nếu trường hợp bà ngoại anh viết di chúc, di chúc hợp lệ, chỉ có 5 người con là người thừa kế thứ nhất, thì phần của mẹ anh sẽ được chia thành 5 phần: 4 phần chia cho 4 anh chị em của mẹ, 1 phần cho anh, anh nhận được 1/25 căn nhà.

   
  Báo quản trị |