Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #582584 31/03/2022

  nhocsaya

  Sơ sinh

  Vietnam --> Bình Phước
  Tham gia:31/01/2022
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 420
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nếu không đủ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị gì?

   
  337 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582586   31/03/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP:

  "5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;"

  Ngoài ra căn cứ Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012:

  "Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

  Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

  1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

  2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

  3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

  4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

  5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành"

  =>> Như vậy trường hợp cố ý gây thương tích trong trạng thái kích động mạnh không thuộc các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính nên phải chịu hình thức xử phạt theo quy định nêu trên.

  Ngoài ra đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự sẽ do thỏa thuận các bên hoặc do tòa án xem xét dựa trên yếu tố lỗi của các bên và thiệt hại thực tế có thể chứng minh được.

   
  Báo quản trị |  
 • #583203   29/04/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (274)
  Số điểm: 2240
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 23 lần


  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Chào bạn, mình xin thông tin về phạt vi phạm hành chính và bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật Dân sự về trường hợp cố ý gây thương tích nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự dưới đây

  Quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  Ngoài ra căn cứ để bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  Căn cứ quy định tại Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường quy định như sau:

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.

  Căn cứ Điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  d) Thiệt hại khác do luật quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #583329   30/04/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Theo Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  b) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương;

  c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh;

  d) Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  đ) Sàm sỡ, quấy rối tình dục;

  e) Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;

  g) Thực hiện thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ có chủng loại hoặc chất lượng không phù hợp với loại sản phẩm đã đăng ký theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;

  h) Sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại khi không được phép.

  Theo Điểm d Khoản 14 Điều này:

  đ) Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều này.

  Theo quan điểm cá nhân của mình, luật không quy định về xử phạt hành chính trường hợp cố ý gây thươn tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh nếu không đủ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cho nên mọi trường hợp cố ý gây thương tích nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đều có thể áp dụng hình thức xử phạt như đã nêu trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #584041   16/05/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Chào bạn, mình gửi đến bạn câu trả lời như sau:

  Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP:

  " Điều 7. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

  […]5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;[…]"

  Ngoài ra, trường hợp này cũng không nằm trong trường hợp bị loại trừ xử phạt vi phạm hành chính theo Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012:

  "Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

  Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:

  1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

  2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

  3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

  4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

  5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành"

  Do đó, trường hợp cố ý gây thương tích trong trạng thái kích động mạnh không thuộc các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính nên phải chịu hình thức xử phạt theo quy định nêu trên.

  Các yếu tố để xét xử phạt vi phạm hành chính sẽ căn cứ theo Điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  “1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  d) Thiệt hại khác do luật quy định.”

   

   
  Báo quản trị |  
 • #589268   01/08/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Căn cứ khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định:

  “Điều 7. Vi phạm quy định về trật tự công cộng:

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  b) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương;

  c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh;

  d) Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  đ) Sàm sỡ, quấy rối tình dục;

  e) Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;

  g) Thực hiện thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ có chủng loại hoặc chất lượng không phù hợp với loại sản phẩm đã đăng ký theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;

  h) Sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại khi không được phép.

  Theo Điểm d Khoản 14 Điều này:

  đ) Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 5 Điều này.”

  Căn cứ quy định tại Điều 584 Bộ Luật Dân sự 2015 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường quy định như sau:

   

  “Điều 584. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

  1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

  2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

  3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

  Căn cứ Điều 590 Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm như sau:

  “Điều 590. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm

  1. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm bao gồm:

  a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

  d) Thiệt hại khác do luật quy định.

  …”

  Theo đó, trong trường hợp cố ý gây thương tích hay gây tổn hại sức khỏe cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động không đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị xử lý theo các điều luật nêu trên.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #589707   16/08/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (302)
  Số điểm: 2350
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 24 lần


  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Mình xin đưa ra quan điểm như sau:
  "Điều 11. Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính
  Không xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sau đây:
  1. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;
  2. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;
  3. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;
  4. Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;
  5. Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành"
  Đồng thời, tại điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP:
  "5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;"
  Theo như quy định trên, đang trong trạng thái tin thần bị kích động mạnh không thuộc 1 trong các trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy, sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP với mức phạt là từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng ạ.
   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maithuan415 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (16/08/2022)
 • #589902   23/08/2022

  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Xin đưa ra quan điểm của mình. Tội cố ý gây thương tích (Điều 134)gây rối trật tự công cộng (Điều 318) là hai tội danh thuộc hai nhóm khác nhau. Tội cố ý gây thương tích  thuộc nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe còn tội gây rối trật tự công cộng thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự công cộng. Hai tội danh này có hai nhóm khách thể bảo vệ khác nhau nhưng lại liên quan trực tiếp đến nhau. Thông thường các nhóm thực hiện hành vi phạm tội thuộc hai tội danh trên đều thuộc các vụ án có đông người tham gia. Tùy tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của các đối tượng trong vụ án để phân hóa, cá thể từng hành vi của các đối tượng có thuộc trường hợp vượt quá của đồng phạm hay không hoặc giữa các nhóm đối tượng với nhau (nhóm của bị can, bị cáo và nhóm của bị hại) để xác định tội danh cụ thể.

  Trường hợp phạm tội trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 135 BLHS)trường hợp này kiểm sát viên cần chú ý các tài liệu chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi phạm tội với nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. Có nhiều trường hợp người phạm tội bị tấn công trước, bị dồn nén, áp chế về tinh thần nên đã tấn công lại người bị hại. Khi người phạm tội bị kích động  mạnh về tinh thần, gây thương tích cho người khác với hậu quả thương tích dưới 31% thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn với hậu quả thương tích trên 31% thì tương tự như trường hợp phạm tội do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì người phạm tội vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.  

  Việc đánh giá thế nào là “trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, sau khi BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể, vẫn đang áp dụng tinh thần hướng dẫn của văn bản cũ. Tùy từng trường hợp, người tiến hành tố tụng sẽ đánh giá trạng thái tinh thần của người phạm tội để xem xét là yếu tố định tội hay là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quangtuyenn98 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (23/08/2022)
 • #590481   30/08/2022

  danluan123
  danluan123
  Top 75
  Male
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (872)
  Số điểm: 6385
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Bản chất Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác. Do đó, nếu trường hợp không đủ cấu thành hình sự thì vẫn chịu trách nhiệm hành chính và bồi thường dân sự, và sẽ có được tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hành chính hơn so với người bình thường thực hiện hành vi.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #590550   30/08/2022

  thanhdat.nguyen1404
  thanhdat.nguyen1404
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/06/2022
  Tổng số bài viết (174)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Trường hợp này vì hành vi cố ý gây thương tích ở trạng thái tinh thần kinh động mạnh không truy cứu trách nhiệm hình sự nên sẽ áp dụng xử lý vi phạm hành chính. Theo quy định tại khoản 7 Điều 5 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định:

  "Điều 7. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

  ...

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
   
  b) Gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương;
   
  c) Quay phim, chụp ảnh, vẽ sơ đồ địa điểm cấm, khu vực cấm liên quan đến quốc phòng, an ninh;
   
  d) Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
   
  đ) Sàm sỡ, quấy rối tình dục;
   
  e) Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;
   
  g) Thực hiện thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ có chủng loại hoặc chất lượng không phù hợp với loại sản phẩm đã đăng ký theo giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp;
   
  h) Sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ phóng, bắn, thả từ trên không các loại vật, chất gây hại hoặc chứa đựng nguy cơ gây hại khi không được phép.
  ..."
  Ngoài ra, trường hợp này bên bị thiệt hại về sức khỏe có thể đòi bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhdat.nguyen1404 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/08/2022)
 • #590748   01/09/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (327)
  Số điểm: 3360
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 15 lần


  Xin giúp đỡ về trường hợp cố ý gây thương tích những không bị truy cứu trách nhiệm hình sự

  Trường hợp cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh mà không đủ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì người gây thương tích có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

  Tại điểm a khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định:

  Điều 7. Vi phạm quy định về trật tự công cộng

  ….

  5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

  13. Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, d, đ và g khoản 2; điểm đ khoản 3; các điểm b, e và i khoản 4; các điểm a, b và c khoản 5; các khoản 6 và 10 Điều này;

  Như vậy, trong trường hợp nêu trên, người gây thương tích có thể bị phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng và bị tịch thu tang vật, phương tiện dùng để gây thương tích (nếu có).

  Ngoài ra, người gây thương tích còn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho sức khỏe bị tổn hại của người bị gây thương tích theo quy định tại Bộ luật Dân sự 2015.

  Bên trên là toàn bộ ý kiến của cá nhân mình về vấn đề này.

   
  Báo quản trị |