Xin giải đáp thắc mắc về tư cách pháp nhân của đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ đề   RSS   
 • #540899 11/03/2020

  Xin giải đáp thắc mắc về tư cách pháp nhân của đơn vị sự nghiệp công lập

  Kính gửi Luật sư, 

  Tôi có một thắc mắc như sau mong Luật sư tư vấn giúp: 

  1. Một tổ chức là pháp nhân khi có đủ 4 điều kiện theo quy định tại Điều 74 Bộ Luật dân sự 2015, trong đó phải "có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình

  2. Căn cứ Điều 9 Luật Viên chức 2010: 

  "1. Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, CÓ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước."

  2. Đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

  a) Đơn vị sự nghiệp công lập ĐƯỢC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ);

  b) Đơn vị sự nghiệp công lập CHƯA ĐƯỢC GIAO QUYỀN TỰ CHỦ HOÀN TOÀN về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đây gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ)."

  3. TÔI HIỂU RẰNG: 

  - Đơn vị sự nghiệp công lập khi được giao quyền tự chủ (điểm a Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức nêu trên), đồng thời khi cơ quan chủ quản thực hiện giao vốn, giao tài sản (về mặt hiện vật và giá trị nhằm hình thành vốn hoạt động) để quản lý, sử dụng thì khi đó tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập mới được coi là độc lập với cá nhân, pháp nhân khác => đủ điều kiện để có tư cách pháp nhân.

  - Đơn vị sự nghiệp công lập khi chưa được giao quyền tự chủ (điểm b Khoản 2 Điều 9 Luật Viên chức nêu trên), nghĩa là các đơn vị này được cơ quan chủ quản giao tài sản (về mặt hiện vật) đã được ngân sách đầu tư để quản lý, sử dụng nhằm cung cấp dịch vụ công theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nói cách khác, tôi hiểu rằng đơn vị sự nghiệp công lập loại này tận dụng cơ sở vật chất sẵn có (đã được ngân sách nhà nước đầu tư) để cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. Do đó tài sản tại đơn vị sự nghiệp công lập này vẫn thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản, không thể coi là độc lập với cá nhân, pháp nhân khác => không đủ điều kiện để có tư cách pháp nhân => mâu thuẫn với Khoản 1 Điều 9 Luật Viên chức là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân. 

  Xin Luật sư giải đáp giúp tôi. 

  Trân trọng cảm ơn. 

   
  2243 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangviettuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận