Xin cho hỏi: Quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước có được góp vốn để liên doanh với công ty khác không???

Chủ đề   RSS   
 • #338933 14/08/2014

  Xin cho hỏi: Quyền sử dụng đất thuê của Nhà nước có được góp vốn để liên doanh với công ty khác không???

  Tôi có thuê của Nhà nước một mảnh đất (Đã có giấu tờ hợp pháp), năm 2010 Tôi (Đại diện pháp nhận của CTy có đất thuê) đã làm hợp đồng liên doanh bằng quyền sử dụng đất thuê này với một công ty khác và đã được Cơ quan Công chứng chứng nhận Hợp đồng liên Doanh, nhưng đến nay chúng tôi chưa làm thủ tục ghi chú việc góp vốn liên doanh này tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Đến nay, do nhu cầu làm ăn chúng tôi muốn làm thủ tục sử đổi lại nội dung của hợp đồng Liên doanh với nội dung sử đổi là chỉ góp vốn liên doanh bằng một phần ba số đất chúng tôi thuê thì bị cơ quan công chứng yêu cầu phải đi ghi chú việc đã góp vốn trước đây rồi mới làm tiếp thủ tục sửa đổi theo yêu cầu.... 

  Nếu chúng tôi không ghi chú thì việc của chúng tôi có được thực hiện theo yêu cầu không ??? đề nghị Luật sư cho chúng tôi biết để thực hiện,

  Xin chân thành cám ơn./.

   

   

   
  2138 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận