Xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2021: Trường hợp nào có và không phải xin phép?

Chủ đề   RSS   
 • #566127 04/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 2021: Trường hợp nào có và không phải xin phép?

  Xây dựng nhà ở riêng lẻ

  Miễn và không được miễn phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

  Từ 1/1/2021, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đi vào hiệu lực và có nhiều thay đổi, trong đó nổi bật là việc bổ sung một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Sau đây, DanLuat sẽ tổng hợp lại những trường hợp phải xin phép và không phải xin phép xây dựng hạng mục nhà ở này.

  Được miễn giấy phép

  Phải xin giấy phép

  1. Nhà ở riêng lẻ dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  1. Nhà ở riêng lẻ không thuộc hoặc từ 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  2. Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn từ 7 tầng và thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

  3. Nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

  3. Nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa.

    4. Các trường hợp khác không thuộc danh sách được miễn giấy phép.

  Ngoài ra, đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, tuy không phải xin giấy phép nhưng phải gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý.

  Cơ sở pháp lý:

  Khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, sửa đổi Điều 89 Luật Xây dựng 2014.

   
  1341 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận