Xác lập quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề

Chủ đề   RSS   
 • #587762 17/07/2022

  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Xác lập quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề

  Trong quá trình sử dụng tài sản, đặc biệt là bất động sản nhiều khi chủ sở dữu phải sử dụng bất động sản liền kề không thuộc sở hữu của mình thì mới có thể khai thác được công dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Do đó, việc xác lập quyền sử dụng đối với bất động sản theo quy định của pháp luật như thế nào?

  Theo quy định tại Điều 245 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền đối với bất động sản liền kề như sau: “Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).”

  Theo Điều 171 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

  Điều 171. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề

  1. Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.

  2. Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký theo quy định tại Điều 95 của Luật này.”

  Những quyền đối với bất động sản liền kề đều là những quyền hạn chế. Người sở hữu bất động sản hưởng quyền chỉ được sử dụng các quyền này dựa trên nhu cầu hợp lý và chỉ được sử dụng trong một giới hạn nhất định.

  Theo điểm l khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 quy định:

  Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

  l) Xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;”

  Như vậy để xác lập quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai.

  Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề được thực hiện theo quy định tại Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

  Thời hạn đăng ký quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề là không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, tức kể từ ngày phát sinh quyền đối với bất động sản liền kề thì người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo khoản 6 Điều 95 Luật đất đai 2013.

   

   
  659 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn chaann vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587878   20/07/2022

  Xác lập quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Quy định về quyền sử dụng bất động sản liền kề xuất phát từ đặc tính tự nhiên của đất đai là không thể di dời được, cho nên việc sử dụng bất động sản của người khác nói chung và đất đai nói riêng là một nhu cầu cấp thiết, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh của pháp luật. BLDS năm 2015 đã có các quy định cụ thể về quyền đối với bất động sản liền kề, tạo cơ sở pháp lý cho các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự xác định được quyền, nghĩa vụ của mình khi sử dụng bất động sản liền kề thuộc quyền sở hữu của người khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #591967   29/09/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Xác lập quyền sử dụng đối với bất động sản liền kề

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ bạn. Việc xác lập quyền đối với bất động sản liền kề sẽ không thực hiện theo sự thỏa thuận của các chủ thể mà phải tuân theo quy định của pháp luật. Khi chuyển giao quyền sở hữu đối với một bất động sản thì quyền đối với động sản liền kề cũng sẽ mặc nhiên được chuyển giao theo. 

   
  Báo quản trị |