Xác định tư cách pháp nhân của chi nhánh?

Chủ đề   RSS   
 • #574174 30/07/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1996)
  Số điểm: 14369
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Xác định tư cách pháp nhân của chi nhánh?

  Theo quy định tại Điều 74 Bộ luật dân sự 2015 thì một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:
  - Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;
  - Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;
  - Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;
  - Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.
   
  Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 thì:
   
  "Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân
  1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.
  2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.
  ...
  5. Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.
  6. Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện."
   
  Bên cạnh đó khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:
   
  "Điều 44. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
   
  1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp".
   
  Như vậy, theo quy định trên thì chi nhánh là đơn vị phụ thuộc pháp nhân, không phải là pháp nhân. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Trường hợp doanh nghiệp không ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện công việc mà Chi nhánh tự ý làm thì người đứng đầu Chi nhánh phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
   
  1025 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #578143   19/12/2021

  Xác định tư cách pháp nhân của chi nhánh?

  Theo ý kiến của mình chi nhánh không phải là pháp nhân nên trường hợp doanh nghiệp không ủy quyền cho Chi nhánh thực hiện công việc mà Chi nhánh tự ý làm thì người đứng đầu Chi nhánh phải chịu toàn bộ trách nhiệm là phù hợp. 

  Rất cảm ơn những chia sẻ hữu ích từ bạn, hy vọng có thể đọc được nhiều hơn những bài viết của bạn.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #580370   10/02/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Xác định tư cách pháp nhân của chi nhánh?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Chi nhánh mặc dù được thành lập hợp pháp và có con dấu riêng, tài khoản riêng nhưng lại chưa độc lập về tài sản, phải nhân danh trụ sở chính tham gia quan hệ pháp luật, tức là phụ thuộc trụ sở chính của doanh nghiệp, nên chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

   
  Báo quản trị |  
 • #580744   27/02/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Chi nhánh được phép thực hiện các hoạt động kinh doanh trong ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chỉ là một đơn vị trực thuộc và không có tư cách pháp nhân độc lập. Hiện nay theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành thì các công ty doanh nghiệp đều được phép thành lập. Việc thành lập chi nhánh công ty đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh và phát triển rộng hơn nữa thương hiệu của mình không chỉ trong nước mà còn hướng đến cả thị trường quốc tế.

   
  Báo quản trị |  
 • #580781   27/02/2022

  Xác định tư cách pháp nhân của chi nhánh?

  Theo quan điểm của mình chi nhánh không có tư cách pháp nhân vì không có tài sản (vốn) độc lập. Luật không quy định Chi nhánh của một doanh nghiệp phải có vốn độc lập, mà vốn là do công ty mẹ cung cấp, chịu trách nhiệm.

  cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn.

   

   
  Báo quản trị |