Xác định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

Chủ đề   RSS   
 • #560302 11/10/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Xác định thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

  Dự toán thực hiện phương án dưới 100 triệu, đã được UBND huyện phê duyệt dự toán. Vậy UBND xã thực hiện phê duyệt kế hoạch lựa chọn được không? hay UBND huyện đã phê duyệt dự toán thì phải phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu?

   
  3087 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #560314   11/10/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1306)
  Số điểm: 10853
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 199 lần


  Điểm b khoản 2 Điều 37 Luật Đấu thầu 2013 có quy định:

  "Điều 37. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

  ...

  2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

  ...

  b) Căn cứ báo cáo thẩm định, người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án".

   Như vậy, chúng ta cần phải xác định UBND cấp xã có thuộc trường hợp"được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án" hay không để xác định chị nhé.

  Ngoài ra, Điều 101 Nghị định 63/2014/NĐ-CP có quy định rất rõ về vấn đề này:

  "Điều 101. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các cơ quan khác ở địa phương

  1. Đối với dự án do mình quyết định đầu tư:

  a) Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

  b) Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của người có thẩm quyền quy định tại Điều 73 của Luật Đấu thầu.

  2. Đối với dự án do mình là chủ đầu tư:

  a) Phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

  b) Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

  c) Thực hiện công việc khác thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư quy định tại Điều 74 của Luật Đấu thầu.

  3. Thực hiện các công việc khác về lựa chọn nhà thầu theo ủy quyền của cấp trên".

  Như vậy, mình đối chiếu với quy định trên để xác định chị nhé. 

   
  Báo quản trị |