Xác định kỳ kê khai và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Chủ đề   RSS   
 • #480489 30/12/2017

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1404)
  Số điểm: 11737
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Xác định kỳ kê khai và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 của Thông tư 156/2013/TT-BTC, thì thuế TNCN có hai kỳ kê khai là theo tháng hoặc theo quý. Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể được xác định như sau:

  -         Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý sẽ kê khai thuế TNCN theo quý.

  -         Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét trong hai trường hợp sau:

  +). Nếu trong tháng có phát sinh số thuế TNCN phải nộp của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên thì kê khai theo tháng.

  +). Nếu trong tháng có phát sinh số thuế TNCN phải nộp của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên thì kê khai theo quý.

  Như vậy trong trường hợp của doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý, thì kê khai thuế TNCN cũng sẽ theo quý.

  Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 của Thông tư 156/2013/TT-BTC, thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được xác định như sau:

  “d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế .

  - Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch”.

   
  2247 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận