Vướng mắc trong việc xác định giảm 30% thuế TNDN sau ngày 19/12/2023

Chủ đề   RSS   
 • #608002 06/01/2024

  Vướng mắc trong việc xác định giảm 30% thuế TNDN sau ngày 19/12/2023

  Xin anh chị cho ý kiền trong việc xác định giảm 30% thuế TNDN sau ngày 19/12/2023 do áp dụng Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ:

  Nghị định số 92/2023/NĐ-CP bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có: 

  - Nghị định số 114/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác;

  - Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

  Có ý kiến cho rằng, nếu sau ngày 19/12/2023, doanh nghiệp kê khai bổ sung tăng thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020, 2021 hoặc cơ quan thuế ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra sau ngày 19/12/2023, xác định tăng thuế thu nhập doan nghiệp năm 2020, 2021, thì đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm nêu trên sẽ không được giảm 30% theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP và 92/2021/NĐ-CP (do các Nghị định này hết hiệu lực từ 19/12/2023 theo Nghị định số 92/2023/NĐ-CP).

  Ý kiến trên có đúng không? Có quy định cụ thể nào khác khẳng định rõ hơn việc doanh nghiệp không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, 2021 tăng thêm nếu thời điểm kê khai bổ sung hoặc thời điểm cơ quan thuế công bố kết luận thanh tra, kiểm tra thuế sau ngày 19/12/2023?

   
  2540 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn daovietcuong@gmail.com vì bài viết hữu ích
  danusa (19/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật Sư NGUYỄN-ĐÌNH-HÙNG, Giám-Đốc công ty luật TNHH PHÚ THỌ Trụ sở : số 3 Đào nguyên Phổ phường 4 Quận 11 thành phố Hồ chí Minh

Điện thoại : 08.9551149 Email : tvpl_ls.nguyendinhhung@yahoo.com.vn