Vợ sinh mổ, không tham gia BHXH thì lao động nam hưởng chế độ thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #595943 27/12/2022

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Vợ sinh mổ, không tham gia BHXH thì lao động nam hưởng chế độ thế nào?

  Người lao động nam khi vợ sinh mổ thì sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Vợ của nhân viên này họ đã nghỉ làm việc 2 năm và không tham gia đóng BHXH?

   
  206 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595947   27/12/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1976)
  Số điểm: 14155
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 312 lần


  Vợ sinh mổ, không tham gia BHXH thì lao động nam hưởng chế độ thế nào?

  Trong trường hợp này, nếu người lao động nam có tham gia BHXH thì khi vợ sinh con sẽ được hưởng những chế độ sau:

  Nghỉ chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

  "2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;..."

  Vợ anh sinh mổ nên người lao động nam sẽ được nghỉ 07 ngày làm việc hưởng chế độ thai sản (cơ quan BHXH chi trả tiền chế độ thai sản cho 7 ngày nghỉ này). Mức hưởng được quy định Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

  "Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

  a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

  b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;"

  Trường hợp vợ anh đã nghỉ việc 02 năm và không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì nếu người lao động nam đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh con (khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH) anh sẽ được hưởng thêm trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Mức trợ cấp một lần hiện tại là 2.980.000 đồng. 

  "Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
  ...
  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

   
  Báo quản trị |  
 • #595951   27/12/2022

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14963)
  Số điểm: 100024
  Cảm ơn: 3486
  Được cảm ơn 5358 lần
  SMod

  Vợ sinh mổ, không tham gia BHXH thì lao động nam hưởng chế độ thế nào?

  Bạn tham khảo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội nhé.

   

  Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

  a) 05 ngày làm việc;

  b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

   

  Ngoài ra thi người cha còn được hưởng trợ cấp 1 lần (dân gian hay gọi là tiền tã lót) bằng 2 lần mức lương cơ sở, nghĩa là 2.98 triệu.

   
  Báo quản trị |