Vợ chồng có thể thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #595899 27/12/2022

  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Vợ chồng có thể thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay không?

  Căn cứ Điều 38 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này, cụ thể việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  1. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;

  2. Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

  a) Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

  b) Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

  c) Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

  d) Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

  đ) Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

  e) Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  Từ quy định trên, có thể thấy là vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung của mình và việc thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân phải lập thành văn bản, văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

  Ngoài ra, liên quan đến vấn đề này, tại Điều 39 và Điều 40 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 cũng nêu rõ:

  Điều 39. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  1. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.

  2. Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.

  3. Trong trường hợp Tòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

  4. Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

  Điều 40. Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  1. Trong trường hợp chia tài sản chung của vợ chồng thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Phần tài sản còn lại không chia vẫn là tài sản chung của vợ chồng.

  2. Thỏa thuận của vợ chồng quy định tại khoản 1 Điều này không làm thay đổi quyền, nghĩa vụ về tài sản được xác lập trước đó giữa vợ, chồng với người thứ ba.”

  Như vậy, trong trường hợp này, hai vợ chồng có thể tiến hành lập văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân và kể từ khi việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực thì phần tài sản được chia, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng, có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình.

   
  566 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn banhquecute vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596364   30/12/2022

  camnhungtng
  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (258)
  Số điểm: 2007
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 22 lần


  Vợ chồng có thể thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay không?

  Mình cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin. Việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm. Sẽ có quan niệm nghĩ rằng việc phân chia như vậy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ vợ chồng như có sự nghi ngời, không hết lòng. Nhưng theo mình nghĩ thì nó cũng có cái tốt là giúp vợ chồng có sự rõ ràng hơn, khi rõ ràng thì mối quan hệ sẽ bền vững hơn và việc phân chia như vậy sẽ phân chia được hệ quả pháp lý của tài sản đó. Tuy nhiên, pháp luật cũng nghiêm cấm hành vi phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #596554   31/12/2022

  Vợ chồng có thể thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay không?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác. Trên thực tế nhiều cặp vợ chồng có mâu thuẫn trong việc quản lý hoặc nhiều lý do khác đối với tài sản chung này.Và để giải quyết một phần mâu thuẫn trong việc quản lý tài sản chung nếu vợ, chồng có nhu cầu thì có quyền thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân. Theo quy định của pháp luật thì trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ vài trường hợp quy định khác. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân là việc phân chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn  nhân vẫn tồn tại dựa trên sự thỏa thuận của vợ chồng hoặc quyết định có hiệu lực của Tòa án trong trường hợp vợ chồng có yêu cầu Tòa án giải quyết.

   
  Báo quản trị |  
 • #598295   31/01/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 3559
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Vợ chồng có thể thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay không?

  Cám ơn thông tin chia sẻ từ bài viết của bạn. Khi nam nữ kết hôn, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng nếu hai bên không có thỏa thuận nào khác, chế độ tài sản này chỉ chấm dứt khi quan hệ hôn nhân chấm dứt. Để tránh xảy phát sinh các vấn đề liên quan đến tài sản trong thời kỳ hôn nhân thì pháp luật có quy định hai bên có quyền thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng. Trên thực tế, có thể việc thỏa thuận này sẽ khiến đối phương có suy nghĩ khác nhưng những thỏa thuận này lại vô cùng cần thiết để đảm bảo quyền lợi cho các bên.

   
  Báo quản trị |