Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608561 02/02/2024

  Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, một câu hỏi đặt ra là Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có chức năng gì?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 268/QĐ-BTNMT năm 2024 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất, khoáng sản, tài nguyên địa chất, tài nguyên nước dưới đất, di sản địa chất và công viên địa chất, địa chất biển, địa chất môi trường, tai biến địa chất, địa chất đô thị, địa chất y học, địa chất công trình và địa kỹ thuật (sau đây gọi chung là địa chất và khoáng sản); đào tạo trình độ tiến sỹ về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.

  - Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản là đơn vị sử dụng ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Như vậy, theo quy định trên thì Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có chức năng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về địa chất, khoáng sản, tài nguyên địa chất, tài nguyên nước dưới đất, di sản địa chất và công viên địa chất, địa chất biển, địa chất môi trường, tai biến địa chất, địa chất đô thị, địa chất y học, địa chất công trình và địa kỹ thuật (sau đây gọi chung là địa chất và khoáng sản); đào tạo trình độ tiến sỹ về địa chất và khoáng sản theo quy định của pháp luật.

  Vien-khoa-hoc-dia-chat-va-khoang-san

  Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 268/QĐ-BTNMT năm 2024 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Văn phòng.

  - Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế.

  - Phòng Kế hoạch và Tài chính.

  - Phòng Cổ sinh và Địa tầng.

  - Phòng Địa chất biển.

  - Phòng Địa chất thủy văn và Địa chất công trình.

  - Phòng Địa hóa và Môi trường.

  - Phòng Khoáng sản.

  - Phòng Kiến tạo và Địa mạo.

  - Phòng Địa chất kinh tế và Địa tin học.

  - Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị.

  - Phân Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

  - Trung tâm Karst và Di sản địa chất.

  - Trung tâm Ứng dụng viễn thám và Tai biến địa chất.

  - Trung tâm Công nghệ Địa chất, Khoáng sản và Địa vật lý.

  - Tạp chí Địa chất.

  Phân Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam, các Trung tâm và Tạp chí Địa chất là đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, theo quy định trên thì Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có cơ cấu tổ chức như sau: 01 Văn phòng; 10 Phòng; 01 Phân Viện; 02 Trung tâm; 01 Tạp chí.

  Lãnh đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản gồm những ai?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 268/QĐ-BTNMT năm 2024 có quy định về lãnh đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản như sau:

  - Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

  - Viện trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Viện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Viện.

  - Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

  Như vậy, theo quy định trên thì lãnh đạo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản gồm có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

   
  53 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận