Viên chức nghệ thuật, điện ảnh có danh hiệu NSND, NSƯT sẽ được xét thăng hạng

Chủ đề   RSS   
 • #602225 28/04/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Viên chức nghệ thuật, điện ảnh có danh hiệu NSND, NSƯT sẽ được xét thăng hạng

  Ngày 23/3/2023 Bộ VHTTDL ban hành Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật.
   
  vien-chuc-nghe-thuat-dien-anh-co-danh-hieu-nsnd-nsut-se-duoc-xet-thang-hang
   
  Theo đó, trường hợp viên chức nghệ thuật, điện ảnh có danh hiệu NSND, NSƯT sẽ được xét thăng hạng theo quy định sau:
   
  (1) Tiêu chuẩn, điều kiện dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp
   
  Viên chức đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại mục (2) thuộc các trường hợp sau được dự xét thăng hạng:
   
  Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và chuyên ngành mỹ thuật 
   
  - Được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”.
   
  - Được tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”.
   
  - Được tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”.
   
  - Được tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật 
   
  Quy định tại điểm b khoản 4 của các Điều 4, 5, 8 và 9 Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh.
   
  Ngoài ra, tại điểm b khoản 4 của các Điều 4 và 5 Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật, được sử dụng một lần danh hiệu hoặc giải thưởng để dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề.
   
  Viên chức chuyên ngành văn hóa hạng IV lên viên chức chuyên ngành văn hóa hạng III: Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tại Điều 2 Thông tư này và là viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành văn hóa hạng IV.
   
  (2) Tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp
   
  - Được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
   
  - Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
   
  - Đáp ứng yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi theo quy định tại: 
   
  + Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.
   
  + Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành thư viện.
   
  + Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở.
   
  + Thông tư 09/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành mỹ thuật.
   
  Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh.
   
  + Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.
   
  Xem thêm Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực ngày 15/5/2023.
   
  482 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  danusa (04/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận