Viên chức được cử đi học nước ngoài có được bổ nhiệm lại?

Chủ đề   RSS   
 • #592372 11/10/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Viên chức được cử đi học nước ngoài có được bổ nhiệm lại?

  Viên chức là lực lượng lao động tri thức lớn tại Việt Nam và đối tượng lao động này làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Ví dự như giáo viên, giảng viên, y bác sĩ hay phát thanh viên,... Họ là những lao động đòi hỏi trình độ bằng cấp cao và kiến thức lớn. Vì thế, viên chức thường được cử đi học cao lên hoặc bồi dưỡng liên tục. Vậy, viên chức được cử đi học có được bổ nhiệm lại hay kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý?
   
  vien-chuc-duoc-cu-di-hoc-nuoc-ngoai-co-bo-nhiem-lai
   
  Viên chức là ai?
   
  Theo Điều 2 Luật Viên chức năm 2010 quy định viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  (1) Viên chức làm theo vị trí việc làm: Là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.
   
  (2)  Viên chức làm theo đơn vị sự nghiệp công lập: Là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập.
   
  (3)  Viên chức làm theo chế độ hợp đồng: Không xác định thời hạn và xác định thời hạn.
   
  Nếu người lao động làm việc theo 03 trường hợp trên thì được xem là viên chức.
   
  Quyền lợi của viên chức được cử đi học
   
  Hiện nay, viên chức được cử đi học được pháp luật quy định với nhiều điều khoản có lợi nhằm bảo vệ quyền lợi của người đi học. Theo đó, Điều 37 Nghị định 101/2017/NĐ-CP quy định quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thực hiện như sau:
   
  (1) Đào tạo, bồi dưỡng trong nước:
   
  - Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định.
   
  - Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục.
   
  - Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật.
   
  - Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.
   
  (2) Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài: Được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan, đơn vị.
   
  Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số, ngoài những quyền lợi được hưởng theo quy định tại mục (1) (2), được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.
   
  Nguyên tắc thực hiện bổ nhiệm lại
   
  Để bảo quyền lợi của người được cử đi học đối với viên chức giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo được cử đi học xa thì cần phải thực hiện theo khoản 5 Điều 49 Nghị định 115/2020/NĐ-CP về việc quy định thời điểm, thời hạn và nguyên tắc thực hiện bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý như sau:
   
  Các trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý:
   
  - Viên chức quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.
   
  - Viên chức quản lý đang trong thời gian được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi học tập, công tác ở nước ngoài 03 tháng trở lên.
   
  - Viên chức quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.
   
  Như vậy, đối với viên chức giữ chức vụ quản lý đang trong thời gian được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi học tập, công tác ở nước ngoài từ 3 tháng trở lên thuộc trường hợp chưa xem xét, bổ nhiệm lại.
   
  348 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận