Viên chức có hành vi vi phạm có được vắng mặt tại buổi họp xử lý kỷ luật không?

Chủ đề   RSS   
 • #585921 26/06/2022

  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Viên chức có hành vi vi phạm có được vắng mặt tại buổi họp xử lý kỷ luật không?

  Theo Khoản 1 Điều 36 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về tổ chức họp Hội đồng kỷ luật viên chức được quy định như sau:

  1. Chuẩn bị họp

  a) Chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc họp của Hội đồng kỷ luật, giấy triệu tập họp phải được gửi tới viên chức có hành vi vi phạm. Viên chức có hành vi vi phạm vắng mặt phải có lý do chính đáng. Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm vắng mặt sau 02 lần gửi giấy triệu tập thì sau khi gửi giấy triệu tập lần 3, Hội đồng kỷ luật tiến hành họp kể cả trong trường hợp viên chức đó vẫn vắng mặt.

  b) Hội đồng kỷ luật có thể mời đại diện của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức có hành vi vi phạm đang công tác; đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan dự họp. Người được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến và đề xuất hình thức kỷ luật nhưng không được bỏ phiếu về hình thức kỷ luật.

  c) Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng kỷ luật có nhiệm vụ chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan đến việc xử lý kỷ luật, ghi biên bản cuộc họp của Hội đồng kỷ luật.

  d) Hồ sơ xử lý kỷ luật trình Hội đồng kỷ luật gồm: bản tự kiểm điểm, trích ngang sơ yếu lý lịch của viên chức có hành vi vi phạm, biên bản cuộc họp kiểm điểm viên chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng viên chức và các tài liệu khác có liên quan.

  Như vậy, viên chức có hành vi vi phạm được phép vắng mặt 02 lần với lý do chính đáng nhưng khi được gửi giấy triệu tập lần 3 vẫn không tham gia thì Hội đồng kỷ luật tiến hành họp kể cả khi viên chức đó vắng mặt.

   

   

   

   
  612 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586011   26/06/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Viên chức có hành vi vi phạm có được vắng mặt tại buổi họp xử lý kỷ luật không?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Theo như trong bài viết của bạn viên chức có hành vi vi phạm được phép vắng mặt 02 lần với lý do chính đáng nhưng khi được gửi giấy triệu tập lần 3 vẫn không tham gia thì Hội đồng kỷ luật tiến hành họp kể cả khi viên chức đó vắng mặt. Mình có một thắc mắc là nhỡ lần 3 viên chức ấy đã định có mặt nhưng vì lý do bất khả kháng chẳng hạn như gặp tai nhạn giao thông trên đường thì Hội đồng lỷ luật vẫn tiến hành họp? Rất mong được bạn giải đáp, xin cảm ơn ạ.

   
  Báo quản trị |  
 • #586073   26/06/2022

  Viên chức có hành vi vi phạm có được vắng mặt tại buổi họp xử lý kỷ luật không?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Đa số người bị kỷ luật không muốn tham gia vào buổi họp kỷ luật. Việc pháp luật quy định cho viên chức vắng mặt 02 lần với lý do chính đáng, đến lần thứ 03 mới tiến hành họp kỷ luật nếu viên chức vẫn tiếp tục vắng mạt. Đây được xem là quqy định nhân đạo và rất phù hợp với thực tiễn.

   
  Báo quản trị |