Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #522252 30/06/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 139 lần


  Viên chức có được quyền quản lý doanh nghiệp?

  Tôi là viên chức, tôi không được thành lập doanh nghiệp. Vậy tôi có được quản lý doanh nghiệp với chức danh giám đốc hay không?

   
  7136 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  sunshine19 (31/10/2019) ThanhLongLS (01/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #522260   30/06/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 192 lần


  Nội dung trên anh tham khảo giúp em quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014:

  "Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

  ...

  2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

  a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

  ...

  Đồng thời tại Điều 37 Luật Phòng chống tham nhũng 2005 có quy định:

  "Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm

  1. Cán bộ, công chức, viên chức không được làm những việc sau đây:

  a) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc;

  b) Thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

  c) Làm tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về các công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của mình hoặc mình tham gia giải quyết;

  d) Kinh doanh trong lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong một thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

  đ) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị vì vụ lợi.

  ..."

  Theo đó, viên chức không được tham gia quản lý điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư anh nhé.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/07/2019)
 • #531596   28/10/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1388)
  Số điểm: 8914
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 218 lần


  Từ ngày 01/7/2019 Luật phòng chống tham nhũng 2005 đã hết hiệu lực và sẽ áp dụng Luật Phòng chống tham nhũng 2018. Cụ thể tại Khoản 2 Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng 2018:

  "Điều 20. Quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn

  ...

  2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

  a) Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc;

  b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

  c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

  d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;

  ..."

  Người có chức vụ, quyền hạn ở đây có bao gồm công chức, viên chức nhé. Như vậy, viên chức không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #532113   31/10/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 134 lần


  Theo quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng 2018 Cán bộ công chức viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trừ các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức

   

   
  Báo quản trị |  
 • #533610   27/11/2019

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 176 lần


  Cán bộ công chức viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam, chỉ có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp. Bạn có thể tham khảo Luật Phòng chống tham nhũng 2018 nhé

   

   
  Báo quản trị |  
 • #572751   27/06/2021

  danluan123
  danluan123
  Top 100
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (604)
  Số điểm: 3995
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 41 lần


  Thứ nhất, cả hai văn bản các bạn đã đề cập trên như Luật Doanh nghiệp 2014Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 đã hết hiệu lực, thay vào đó là Luật Doanh nghiệp 2020 Luật phòng,chống tham nhũng 2018 và theo luật mới của Luật phòng,chống tham nhũng 2018.

  Theo đó, không quy định chi tiết về nội dung là viên chức không được thành lập , tham gia quản lỹ như luật cũ. Tuy nhiên, Luật doanh nghiệp mới đã quy định rõ vấn đề này. cụ thể:

  Tại Điểm b Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

  Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:
   
  - Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
   
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
   
  Như vậy, về đối tượng luật doanh nghiệp đã nêu rõ là viên chức không có quyền tham gia quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật. Cần phải nói thêm đối với công ty cổ phần, viên chức chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn mà không được tham gia với tư cách là người trong hội đồng quản trị.
   
  Còn, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì viên chức không thể tham gia góp vốn ở loại hình doanh nghệp này vì loại hình doanh nghiệp này khi tham gia đồng nghĩa với việc có tư cách thành viên mà có tư cách thành viên là có vai trò quản lý trong đó.
   
  Báo quản trị |  
 • #574190   30/07/2021

  Theo quy định của pháp luật hiện nay thì người là viên chức không được thành lập doanh nghiệp và cũng không được tham gia quản lý doanh nghiệp. Cụ thể:

  Điểm b Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau: Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

  Bên cạnh đó, tại điểm d Khoản 2 Điều 20 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 quy định như sau:

  “2. Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc sau đây:

  d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ;”

  Từ những quy định trên, thì viên chức không được tham gia quản lý trong doanh nghiệp. Nếu muốn bạn có thể góp vốn và làm thành viên góp vốn trong công ty cổ phần, góp vốn làm thành viên góp vốn trong công ty hợp danh,...mà không được góp vốn trong công ty TNHH, hay làm thành viên hợp danh trong công ty hợp danh. Nói chung là viên chức chỉ có thể góp vốn làm những thành viên không có chức năng quản lý điều hành trong doanh nghiệp.

   

   
  Báo quản trị |