Viên chức chưa hết chế độ tập sự có được ký hợp đồng không xác định thời hạn?

Chủ đề   RSS   
 • #559104 29/09/2020

  Viên chức chưa hết chế độ tập sự có được ký hợp đồng không xác định thời hạn?

  Theo quy định tại Điều 27 Luật viên chức 2010 thì:

  Điều 27. Chế độ tập sự

  1. Người trúng tuyển viên chức phải thực hiện chế độ tập sự, trừ trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

  2. Thời gian tập sự từ 03 tháng đến 12 tháng và phải được quy định trong hợp đồng làm việc.

  3. Chính phủ quy định chi tiết chế độ tập sự”

  => Theo đó, thực hiện chế độ tập sự là bắt buộc và thời gian tập sự tối thiểu là 03 tháng tối đa 12 tháng và được quy định trong hợp đồng làm việc.

  Pháp luật không có nội dung quy định trường hợp đang thực hiện chế độ tập mà chuyển sang ký hợp đồng không xác định thời hạn. Tuy nhiên theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật cán bộ công chức và luật viên chức sửa đổi 2019 thì có 2 trường hợp như sau:

  + Trường hợp viên chức được tuyển dụng kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 thì chỉ được ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

  + Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 được ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn.

  Trường hợp được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020, chưa kết thúc thời gian tập sự nhưng có thời gian tập sự từ 03 tháng trở đi thì vẫn có thể thỏa thuận ký tiếp hợp đồng không xác định thời hạn. Về việc thay đổi nội dung hợp đồng tập sự tham khảo thêm nội dung quy định tại Điều 28 Luật viên chức 2010.

   

   
  1058 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận