Việc thi hành kỷ luật Đảng viên hình thức khiển trách do UBKT hay do chi bộ ra quyết định?

Chủ đề   RSS   
 • #598323 31/01/2023

  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1318)
  Số điểm: 10291
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 192 lần


  Việc thi hành kỷ luật Đảng viên hình thức khiển trách do UBKT hay do chi bộ ra quyết định?

  Thẩm quyền xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được quy định tại Điều 11 Quy định 22/QĐ-TW 2021  như sau:

  "Điều 11. Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

  1. Thẩm quyền của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp

  1.1. Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao).

  ...

  2. Thẩm quyền của ủy ban kiểm tra các cấp

  2.1. Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở quyết định hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ (kể cả cấp ủy viên chi bộ, cấp ủy viên đảng ủy bộ phận, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp).

  ..."

  Theo quy định trên thì Chi bộ hoặc UBKT đảng ủy cơ sở đều có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật Đảng viên đó. Do đó, đơn vị nào ra quyết định đều được. 

  Liên quan đến các biểu mẫu trong xử lý kỷ luật bạn có thể tham khảo tại Quyết định 359-QĐ/UBKTTW năm 2016 Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành  và Quyết định 668-QĐ/UBKTTW năm 2017.

   

   
  745 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận