Việc công nhận văn bằng tiến sĩ thuộc thẩm quyền của ai?

Chủ đề   RSS   
 • #611621 17/05/2024

  KieuTrinh87464

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:05/04/2024
  Tổng số bài viết (21)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Việc công nhận văn bằng tiến sĩ thuộc thẩm quyền của ai?

  Công nhận văn bằng là gì? Để được công nhận văn bằng thì cần phải đáp ứng điều kiện nào? Trường hợp nào được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng? Việc công nhận văn bằng tiến sĩ thuộc thẩm quyền của ai?

  1. Công nhận văn bằng là gì?

  Căn cứ quy định tại Điều 2 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT, công nhận văn bằng được định nghĩa như sau:

  Công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (sau đây gọi là công nhận văn bằng) là việc công nhận trình độ của người học được ghi trên văn bằng theo hệ thống giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính và xác định mức độ tương đương với trình độ đào tạo quy định tại Khung trình độ Quốc gia Việt Nam.

  2. Để được công nhận văn bằng thì cần phải đáp ứng điều kiện nào?

  Tại Điều 4 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT có quy định về điều kiện công nhận văn bằng như sau:

  - Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận khi chương trình giáo dục có thời gian học, nghiên cứu phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

  + Chương trình giáo dục được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng tương ứng với hình thức đào tạo;

  + Cơ sở giáo dục nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cho phép đào tạo, cấp bằng hoặc đã được tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của nước nơi cơ sở giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính kiểm định chất lượng.

  - Văn bằng được cấp bởi cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính (bao gồm cả Việt Nam) được công nhận khi cơ sở giáo dục đó được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của hai nước cho phép mở phân hiệu, cho phép đào tạo hoặc phê duyệt việc hợp tác, liên kết đào tạo; thực hiện hoạt động đào tạo theo giấy phép đồng thời đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

  - Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo hình thức đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến được công nhận khi đáp ứng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và một trong hai điều kiện sau:

  + Chương trình đào tạo được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam;

  + Chương trình đào tạo được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước nơi tổ chức đào tạo cấp phép khi người học lưu trú và học tập tại nước đó.

  - Việc công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và các trường hợp bất khả kháng khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định.

  Theo đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà việc công nhận văn bằng sẽ cần phải đáp ứng các điều kiện cho phù hợp theo như phân tích tại quy định trên.

  3. Trường hợp nào được miễn thực hiện thủ tục công nhận văn bằng?

  Theo Điều 5 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT có quy định văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng gồm:

  - Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng của hiệp định, thỏa thuận về tương đương văn bằng hoặc công nhận lẫn nhau về văn bằng hoặc điều ước quốc tế có liên quan đến văn bằng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;

  - Văn bằng của cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đi học bằng ngân sách Nhà nước;

  - Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018) có hiệu lực thi hành.

  Theo đó, văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học được công nhận để sử dụng tại Việt Nam sẽ được miễn thực hiện thủ tục công nhận nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

  4. Việc công nhận văn bằng tiến sĩ thuộc thẩm quyền của ai?

  Tại Điều 6 Thông tư 13/2021/TT-BGDĐT có quy định về thẩm quyền công nhận văn bằng, cụ thể như sau:

  - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương.

  - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

  Theo quy định trên, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có thẩm quyền công nhận văn bằng tiến sĩ.

   
  30 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận