Về quyền ủy quyền của Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #532789 11/11/2019

  Về quyền ủy quyền của Doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp

  Công ty A là Công ty mẹ của Công ty B, Công ty A được cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, thì công ty A có được ủy quyền cho Công ty B thực hiện kinh doanh theo Giấy phép đã cấp cho Công ty A không?

   
  1145 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Kamquangninh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #532794   11/11/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  Chào bạn!

  Queenlaw tư vấn cho bạn như sau:

  Theo Điều 562 của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì ủy quyền "là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền", theo đó Công ty A có quyền ủy quyền cho Công ty B thực hiện kinh doanh theo Giấy phép nhân danh Công ty A.

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn embesatthu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (12/11/2019)
 • #534306   01/12/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (511)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Có vấn đề trong trường hợp này. Đồng tình với bạn là ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau nhưng trong trường hợp này công ty mẹ kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điều 41 phụ lục 4 Luật đầu tư thì đâu thể đơn giản là 1 công ty đã được cấp GIấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu là có thể ủy quyền cho công ty khác cùng thực hiện được. 

  Với trường hợp này quan hệ giữa 2 công ty là công ty mẹ và công ty con có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2014. Căn cứ theo khoản 2 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ đối với công ty con:

  "2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập."

  Ủy quyền mang bản chất là một hợp đồng (hợp đồng ủy quyền) phải được thực hiện độc lập theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập. Trong trường hợp này theo quan điểm của mình thì công ty mẹ không thể ủy quyền cho công ty con kinh doanh xăng dầu được mà công ty con phải xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mới có thể thực hiện hoạt động kinh doanh.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lananh8998 vì bài viết hữu ích
  goldfish2020 (02/12/2019)
 • #534405   02/12/2019

  goldfish2020
  goldfish2020

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/11/2019
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  lananh8998 viết:

  Có vấn đề trong trường hợp này. Đồng tình với bạn là ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên với nhau nhưng trong trường hợp này công ty mẹ kinh doanh xăng dầu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điều 41 phụ lục 4 Luật đầu tư thì đâu thể đơn giản là 1 công ty đã được cấp GIấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu là có thể ủy quyền cho công ty khác cùng thực hiện được. 

  Với trường hợp này quan hệ giữa 2 công ty là công ty mẹ và công ty con có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định tại khoản 2 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2014. Căn cứ theo khoản 2 Điều 190 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về quyền và nghĩa vụ của công ty mẹ đối với công ty con:

  "2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập."

  Ủy quyền mang bản chất là một hợp đồng (hợp đồng ủy quyền) phải được thực hiện độc lập theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập. Trong trường hợp này theo quan điểm của mình thì công ty mẹ không thể ủy quyền cho công ty con kinh doanh xăng dầu được mà công ty con phải xin cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh mới có thể thực hiện hoạt động kinh doanh.

  nice, giải thích khá hợp lý đó bạn..vỗ tay

   
  Báo quản trị |