Vấn đề liên quan đến chia, tách hợp nhất doanh nghiêp

Chủ đề   RSS   
 • #453267 10/05/2017

  Vấn đề liên quan đến chia, tách hợp nhất doanh nghiêp

  Cho em hỏi: 

  1. công ty cổ phần có thể chia thành các công ty TNHH được không? tại sao?

  2. doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh có thể hợp nhất với nhau được không ? tại sao? 

  3. công ty hợp danh có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 tv được không ? tại sao?

   
  1895 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận