Vấn đề hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

Chủ đề   RSS   
 • #609875 24/03/2024

  Vấn đề hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu

  A và B giao kết hợp đồng thuê khoán khai thác tận thu mủ cao su, trong đó A là bên cho thuê, B là bên thuê. Hai bên xảy ra tranh chấp về nghĩa vụ thanh toán. Tuy nhiên, khi giải quyết tại Tòa thì hợp đồng đã bị tuyên vô hiệu do A vi phạm Điều 490 BLDS 2015 (A thuê khoán từ C nhưng lại cho B thuê khoán lại khi chưa được sự đồng ý của C). Lúc này, hậu quả pháp lý về hợp đồng vô hiệu quy định tại Điều 131 được áp dụng: B phải giao lại vườn cao su cho A, A phải hoàn trả lại khoản tiền mà B đã thanh toán. Tuy nhiên, trong quá trình thuê khoán, B cũng đã khai thác và thu được khoản lợi từ mủ sao su. Tôi có những thắc mắc như sau: 
  1. Quy định tại khoản 3 Điều 131 BLDS 2015 có được sử dụng trong tình huống này hay không (tức hoa lợi, lợi tức thu được trong hợp đồng thuê khoán có được xem là hoa lợi, lợi tức mà điều khoản này đề cập tới)?
  2. Trong vụ việc này, B có được xem là mặc nhiên ngay tình (tức không biết và cũng không cần phải biết C có đồng ý) hay không? 
  Từ đó có được kết luận rằng khoản tiền mà A cần hoàn trả cho B có được khấu trừ với khoản lợi mà B đã thu được trong quá trình thuê khoán hay không?
   
  889 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

ThS. LS. Huỳnh Tường Linh

Email: linh.ht@outlook.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/linh-ht/

Website: https://blogluat.com