van con nhiêu bat cong

Chủ đề   RSS   
  • #391246 08/07/2015

    van con nhiêu bat cong

    Bo luật lao dong la như vay do nhưng tôi thây rất bất cong va ca thiệt thòi ma ngươi lao dong trong don vi hcsn như tôi van không dc huong theo bo luật lao dong
     
    24842 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận