văn bản hướng dẫn thi hành có thể sẽ được ban hành nhanh hơn

Chủ đề   RSS   
 • #428366 20/06/2016

  văn bản hướng dẫn thi hành có thể sẽ được ban hành nhanh hơn

  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 có hiệu lực liệu có làm cho cơ quan ban hành ra văn bản hướng dẫn nhanh hơn?

  Theo quy định trước đây của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008 thì văn bản quy phạm pháp luật chỉ hết hiệu lực trong 03 trường hợp:

  1. Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

  2. Được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó;

  3. Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

  Điều đó có nghĩa là luật hết hiệu lực thì nghị định hay thông tư hướng dẫn vẫn còn hiệu lực nếu các văn bản này không rơi vào 1 trong 3 trường hợp hết hiệu lực như trên, như vậy các cơ quan ban hành có xu hướng ban hành chậm các văn bản hướng dẫn của luật mới vì văn bản cũ vẫn còn áp dụng, vẫn có thể hướng dẫn được những nội dung không trái với quy định của luật mới.

   Tuy nhiên sắp tới ngày 01/07/2016 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 bắt đầu có hiệu lực đã quy định những văn bản hướng dẫn chi tiết sẽ hết hiệu lực khi văn bản được hướng dẫn hết hiệu lực như vậy khi ban hành luật các cơ quan cần phải nhanh chóng có những nội dung ban hành để hướng dẫn thực hiện những nội dung của luật, nghị định để áp dụng luật hiệu quả.

  Hi vọng quy định này sẽ là dấu hiệu tốt cho việc ban hành nhanh chóng những nội dung hướng dẫn áp dụng luật để cho người dân, các doanh nghiệp và các đối tượng khác làm về luật có thể nắm bắt và áp dụng pháp luật đầy đủ theo quy định.

   
  2952 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận