Ủy quyền toàn phần tài sản đang thế chấp

Chủ đề   RSS   
 • #607155 29/11/2023

  Ủy quyền toàn phần tài sản đang thế chấp

  Xin chào!

  Hiện nay tôi đang có 1 tài sản bất động sản đang thế chấp tại ngân hàng. Tôi muồn thực hiện ủy quyền toàn phần cho một người khác (không phải người thân) tài sản này thì có được hay không? Nếu được thủ tục sẽ bao gồm những hồ sơ gì? Thực hiện tại đâu? 

  Trân trọng cảm ơn

   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận