Ủy quyền sử dụng con dấu của chi nhánh

Chủ đề   RSS   
 • #551837 15/07/2020

  ntnanh2006
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Ủy quyền sử dụng con dấu của chi nhánh

  Theo Khoản 1 Điều 138 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về việc đại diện theo ủy quyền như sau: “Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

  Trong trường hợp này nếu phạm vi ủy quyền của tổng công ty bao gồm việc quản lý, điều hành và thực hiện các công việc có liên quan đến chi nhánh thì người được ủy quyền có quyền được sử dụng con dấu của chi nhánh để thực hiện các công việc có liên quan đến công việc được ủy quyền. Ngược lại, nếu phạm vi công việc trong phạm vi được ủy quyền là các công việc được thực hiện tại tổng công ty thì người được ủy quyền có thể bị hạn chế quyền sử dụng con dấu của chi nhánh để thực hiện các công việc có liên quan.

  Mặt khác, trong trường hợp theo quy định tại Khoản 5 Điều 84 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền”.

  Như vậy, nếu người được ủy quyền được tổng công ty ủy quyền và là người đứng đầu chi nhánh thì người này có quyền sử dụng con dấu của chi nhánh để thực hiện các công việc có liên quan trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

   
  3439 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552657   25/07/2020

  Trường hợp công ty không ủy quyền nội dung ủy quyền trong giấy ủy quyền thì giám đốc chi nhánh không có quyền sử dụng con dấu để thực hiện công việc không được ủy quyền đó. Việc ủy quyền không phải là mãi mãi mà tối đa 1 năm nếu hai bên không thỏa thuận.

   
  Báo quản trị |