Ủy quyền ký Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng

Chủ đề   RSS   
 • #557880 15/09/2020

  Caothikimdung1001
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/08/2020
  Tổng số bài viết (305)
  Số điểm: 1625
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 17 lần


  Ủy quyền ký Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng

  Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định:

  “Điều 7. Điều kiện vay vốn

  Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Khách hàng là pháp nhân có năng lực pháp luật dân sự theo quy định của pháp luật. Khách hàng là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật hoặc từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

  => Ở đây pháp luật không cấm việc đại diện ký kết, do đó người ký kết hợp đồng phải có thẩm quyền ký kết, có thể là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo uỷ quyền. Người đại diện này cũng phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản, trong đó ghi rõ phạm vi ủy quyền là ký kết các hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng vay vốn Ngân hàng. Người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

   
  5669 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận