Ưu đãi thuế TNDN khi kinh doanh xử lý nước thải từ nhà máy thuê lại

Chủ đề   RSS   
 • #594689 29/11/2022

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1980)
  Số điểm: 13313
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 255 lần


  Ưu đãi thuế TNDN khi kinh doanh xử lý nước thải từ nhà máy thuê lại

  Tình huống đặt ra là công ty thuê lại trạm xử lý nước thải và thu tiền xử lý từ các bên xả nước thải ra trạm. Vậy công ty có được hưởng ưu đãi thuế TNDN cho hoạt động kinh doanh trên hay không?
   
  Liên quan đến ưu đãi thuế TNDN thì hiện đang áp dụng theo quy định tại Điều 18 đến Điều 20 Văn bản hợp nhất 66/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
   
  Nhìn chung, việc thuê trạm xử lý nước thải không phải là căn cứ để xác định có được ưu đãi thuế hay không. Thay vào đó, tùy theo trường hợp dự án của đơn vị là dự án đầu tư mới hay dự án đầu tư mở rộng (định nghĩa tại Điều 18) hay hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù nêu tại Điều 19 mà có các chính sách ưu đãi thuế khác nhau. Ví dụ tại văn bản có nêu:
   
  "Điều 19. Thuế suất ưu đãi
   
  1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:
  ...
  c) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khi thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.
   
  Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế
   
  1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:
   
  a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư này)."
   
  Theo đó, phải là dự án đầu tư mới liên quan đến xử lý nước thải thì mới được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) và miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo. Điều kiện xác định dự án đầu tư mới thực hiện theo Khoản 5 Điều 18 văn bản trên. Đơn vị khi thuê lại nhà máy, đáp ứng điều kiện về giấy phép để chứng minh là dự án đầu tư mới thì sẽ có được chính sách ưu đãi thuế như trên.
   
  508 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MewBumm vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận