Tuyển công chức năm 2012 (VKS Hà Nội)

Chủ đề   RSS   
 • #201964 19/07/2012

  kexala

  Male
  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Tuyển công chức năm 2012 (VKS Hà Nội)

   

  KẾ HOẠCH

  THI TUYỂN, TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

  NGÀNH KIỂM SÁT HÀ NỘI NĂM 2012

   

  Căn cứ Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số24/2010/NĐ-CP;

  Căn cứ quy định số229/2010/VKSTC-V9 ngày 10/6/2010 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

    Thực hiện quyết định số số157/QĐ-VKSTC-V9 ngày 22/3/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh biên chế của Viện KSND thành phố Hà Nội năm 2011;

  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thi tuyển, tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát năm 2012 như sau:

              I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích:

  Tuyển dụng những công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và sức khỏe, đáp ứng nhu cầu phục vụ lâu dài trong ngành Kiểm sát nhân dân.

            2. Yêu cầu:

            Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào nhu cầu và đúng số lượng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

            Bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng; người được tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn công chức và tiêu chuẩn cán bộ ngành Kiểm sát.

              II – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            1. Đối tượng tuyển dụng:

            - Tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (công chức loại C trở lên).

            2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển: Người dự tuyển phải có các tiêu chuẩn sau:

              - Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại  Việt Nam.

            - Có phẩm chất đạo đức tốt;

            - Tuổi đời không quá 35 tuổi;

            - Có đơn xin dự tuyển và tự nguyện làm việc tại các đơn vị thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội theo sự phân công của Hội đồng tuyển dụng.

            - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; không có dị tật. Nam có chiều cao từ 1,60m trở lên; nữ có chiều cao từ 1,55m trở lên.

            - Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

            - Đã tốt nghiệp chương trình cử nhân luật hệ chính quy do các cơ sở đào tạo: Đại học Luật Hà Nội; Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nam tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, Nữ tốt nghiệp từ loại khá trở lên; Thạc sỹ, Tiến sỹ Luật.

            - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B.

            3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

            - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

            - Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

            - Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân;

            - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo đúng đối tượng dự tuyển;

            - Các giấy tờ xác nhận đối tượng được ưu tiên (Thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con cán bộ trong ngành Kiểm sát...) nếu có;

            - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

            - Bản xác nhận về việc chấp hành pháp luật tại nơi cư trú.

            4. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

            4.1. Thông báo thi tuyển và bán Hồ sơ dự tuyển:

            Viện KSND thành phố Hà Nội thông báo thi tuyển công chức trên báo Bảo vệ pháp luật; báo Pháp luật xã hội, mỗi báo 2 số báo liên tiếp và thông báo công khai tại trụ sở Viện KSND thành phố, Viện KSND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Viện KSND thành phố.

            Hồ sơ dự tuyển được phát hành theo mẫu và bán công khai tại trụ sở Viện KSND thành phố từ ngày 01/8/2012 (Phòng TCCB).

            4.2. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 01/8/2012 đến ngày 30/8/2012.

            4.3. Tổ chức sơ tuyển: từ ngày 15/9/2012 đến ngày 30/9/2012.

            4.4. Tổ chức thi tuyển: Tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 10/2012.

            4.5. Việc chấm thi và công bố kết quả trúng tuyển: đầu tháng 11 đến cuối tháng 11/2012.

            4.6. Địa điểm thi: sẽ thông báo cụ thể sau.

            5. Nội dung thi tuyển: thi 4 môn

            - Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút;

            - Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

            - Môn Ngoại ngữ: thi viết thời gian 90 phút; thi ở trình độ B một trong 5 thứ tiếng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung quốc). Tùy theo số lượng người đăng ký đối với từng thứ tiếng, Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định tổ chức thi theo thứ tiếng nào.

            - Môn Tin học: Yêu cầu soạn thảo văn bản trên máy vi tính ở trình độ B tin học văn phòng, thời gian 45 phút (thao tác trực tiếp trên máy vi tính, in kết quả thực hiện ra giấy).

            * Viện KSND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập, hệ thống kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành.

            6. Điều kiện miễn thi một số môn:

            - Người đăng ký dự thi tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ với những điều kiện sau:

            + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

            + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học ở cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam

            - Được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

            7. Cách tính điểm để tuyển dụng:

            - Mỗi môn thi được tính theo thang điểm 100.

  + Môn kiến thức chung tính hệ số 1.

  + Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết được tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

  + Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi;

  - Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành sau khi đã tính hệ số, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

            - Người trúng tuyển là người dự thi đủ 4 môn thi, có số điểm của mỗi môn thi (khi chưa nhân hệ số) đạt từ 50 điểm trở lên;

            Lấy theo thứ tự những người có kết quả thi tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được tuyển dụng.

            8. Chế độ ưu tiên:

    - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

  - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

  - Con cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát được cộng 5 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

            9. Đề thi và lệ phí thi:

            - Đề thi, đáp án chấm thi môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ kiểm sát do Hội đồng tuyển dụng công chức Viện KSND tối cao cung cấp.

            - Đề thi, đáp án môn tin học, ngoại ngữ, Viện KSND thành phố sẽ hợp  đồng với các trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội để phối hợp tổ chức thi tuyển.

            - Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên bộ Nội vụ - Tài chính quy định.

              III- THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN

            Sau khi có kết quả thi tuyển, Viện KSND thành phố Hà Nội làm văn bản báo cáo và gửi toàn bộ danh sách những người dự thi tuyển, kết quả thi tuyển về Viện KSND tối cao để xem xét ra quyết định công nhận kết quả. Sau khi Viện KSND tối cao công nhận kết quả thi tuyển, sẽ thông báo tới từng người dự thi và công bố công khai tại trụ sở Viện KSND thành phố Hà Nội; đồng thời thực hiện việc tuyển dụng theo quy định số229/2010/VKSTC-V9 ngày 10/6/2010 của Viện KSND tối cao.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát năm 2012 của Viện KSND thành phố Hà Nội.

   
  25466 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn kexala vì bài viết hữu ích
  anhdv352 (27/07/2012) phamthuphuonganh (25/07/2012)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #201971   19/07/2012

  kexala
  kexala

  Male
  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  chú ý tất cả các bản photo, yêu cầu là bản sao công chứng!!! 
  khi làm hồ sơ thi tuyển các bạn nên cung cấp 2 số điện thoại để liên lạc yêu cầu nên cho số điện thoại có khả năng gọi được vào các giờ hành chính và chú ý không để điện thoại bị khóa chiều gọi đến. VKS Hà Nội thường liên lạc và thông báo qua điên thoại (vì các địa chỉ các bạn gi trong phòng bì gửi cho các bạn có thể do lỗi khi ghi địa chỉ hoặc do lỗi của Bưu điện mà các năm trước các bạn thường không nhận được thông báo qua đường bưu điện)

  Cập nhật bởi kexala ngày 19/07/2012 12:47:22 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #201968   19/07/2012

  kexala
  kexala

  Male
  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:19/07/2012
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Tuyển công chức ngành kiểm sát Hà Nội năm 2012

  Mình post nhầm sáng trang này các bạn vào link này để đọc nhé! xin lỗi về sự phiền toái này!!

  nếu các bạn bỏ qua thì nhấn Thanks nhé!!!

  http://danluat.thuvienphapluat.vn/tuyen-cong-chuc-nam-2012-vks-ha-noi-73409.aspx

   
  Báo quản trị |  
 • #203867   27/07/2012

  caythongnoel
  caythongnoel
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:29/05/2011
  Tổng số bài viết (1582)
  Số điểm: 15903
  Cảm ơn: 225
  Được cảm ơn 534 lần
  Lawyer

  kexala viết:

   

  KẾ HOẠCH

  THI TUYỂN, TUYỂN DỤNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

  NGÀNH KIỂM SÁT HÀ NỘI NĂM 2012

   

  Căn cứ Nghị định số24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số24/2010/NĐ-CP;

  Căn cứ quy định số229/2010/VKSTC-V9 ngày 10/6/2010 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân.

    Thực hiện quyết định số số157/QĐ-VKSTC-V9 ngày 22/3/2011 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh biên chế của Viện KSND thành phố Hà Nội năm 2011;

  Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch thi tuyển, tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát năm 2012 như sau:

              I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            1. Mục đích:

  Tuyển dụng những công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ, năng lực và sức khỏe, đáp ứng nhu cầu phục vụ lâu dài trong ngành Kiểm sát nhân dân.

            2. Yêu cầu:

            Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào nhu cầu và đúng số lượng được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê duyệt.

            Bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng; người được tuyển dụng phải có đủ tiêu chuẩn công chức và tiêu chuẩn cán bộ ngành Kiểm sát.

              II – NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            1. Đối tượng tuyển dụng:

            - Tuyển dụng công chức làm nghiệp vụ kiểm sát tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (công chức loại C trở lên).

            2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển: Người dự tuyển phải có các tiêu chuẩn sau:

              - Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại  Việt Nam.

            - Có phẩm chất đạo đức tốt;

            - Tuổi đời không quá 35 tuổi;

            - Có đơn xin dự tuyển và tự nguyện làm việc tại các đơn vị thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội theo sự phân công của Hội đồng tuyển dụng.

            - Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ; không có dị tật. Nam có chiều cao từ 1,60m trở lên; nữ có chiều cao từ 1,55m trở lên.

            - Có lý lịch rõ ràng; không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan khác kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

            - Đã tốt nghiệp chương trình cử nhân luật hệ chính quy do các cơ sở đào tạo: Đại học Luật Hà Nội; Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nam tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, Nữ tốt nghiệp từ loại khá trở lên; Thạc sỹ, Tiến sỹ Luật.

            - Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B; chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ B.

            3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

            - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);

            - Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

            - Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân;

            - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo đúng đối tượng dự tuyển;

            - Các giấy tờ xác nhận đối tượng được ưu tiên (Thương binh, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con cán bộ trong ngành Kiểm sát...) nếu có;

            - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

            - Bản xác nhận về việc chấp hành pháp luật tại nơi cư trú.

            4. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

            4.1. Thông báo thi tuyển và bán Hồ sơ dự tuyển:

            Viện KSND thành phố Hà Nội thông báo thi tuyển công chức trên báo Bảo vệ pháp luật; báo Pháp luật xã hội, mỗi báo 2 số báo liên tiếp và thông báo công khai tại trụ sở Viện KSND thành phố, Viện KSND các quận, huyện, thị xã trực thuộc Viện KSND thành phố.

            Hồ sơ dự tuyển được phát hành theo mẫu và bán công khai tại trụ sở Viện KSND thành phố từ ngày 01/8/2012 (Phòng TCCB).

            4.2. Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 01/8/2012 đến ngày 30/8/2012.

            4.3. Tổ chức sơ tuyển: từ ngày 15/9/2012 đến ngày 30/9/2012.

            4.4. Tổ chức thi tuyển: Tổ chức thi tuyển vào cuối tháng 10/2012.

            4.5. Việc chấm thi và công bố kết quả trúng tuyển: đầu tháng 11 đến cuối tháng 11/2012.

            4.6. Địa điểm thi: sẽ thông báo cụ thể sau.

            5. Nội dung thi tuyển: thi 4 môn

            - Môn kiến thức chung: thi viết thời gian 180 phút;

            - Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút.

            - Môn Ngoại ngữ: thi viết thời gian 90 phút; thi ở trình độ B một trong 5 thứ tiếng (Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung quốc). Tùy theo số lượng người đăng ký đối với từng thứ tiếng, Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định tổ chức thi theo thứ tiếng nào.

            - Môn Tin học: Yêu cầu soạn thảo văn bản trên máy vi tính ở trình độ B tin học văn phòng, thời gian 45 phút (thao tác trực tiếp trên máy vi tính, in kết quả thực hiện ra giấy).

            * Viện KSND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập, hệ thống kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành.

            6. Điều kiện miễn thi một số môn:

            - Người đăng ký dự thi tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ với những điều kiện sau:

            + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

            + Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học ở cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam

            - Được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

            7. Cách tính điểm để tuyển dụng:

            - Mỗi môn thi được tính theo thang điểm 100.

  + Môn kiến thức chung tính hệ số 1.

  + Môn nghiệp vụ chuyên ngành: bài thi viết được tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

  + Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi;

  - Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành sau khi đã tính hệ số, cộng với điểm ưu tiên (nếu có).

            - Người trúng tuyển là người dự thi đủ 4 môn thi, có số điểm của mỗi môn thi (khi chưa nhân hệ số) đạt từ 50 điểm trở lên;

            Lấy theo thứ tự những người có kết quả thi tuyển từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu biên chế được tuyển dụng.

            8. Chế độ ưu tiên:

    - Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

  - Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

  - Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

  - Con cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát được cộng 5 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.

            9. Đề thi và lệ phí thi:

            - Đề thi, đáp án chấm thi môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ kiểm sát do Hội đồng tuyển dụng công chức Viện KSND tối cao cung cấp.

            - Đề thi, đáp án môn tin học, ngoại ngữ, Viện KSND thành phố sẽ hợp  đồng với các trung tâm đào tạo tin học, ngoại ngữ trên địa bàn Hà Nội để phối hợp tổ chức thi tuyển.

            - Lệ phí dự tuyển: Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của liên bộ Nội vụ - Tài chính quy định.

              III- THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN

            Sau khi có kết quả thi tuyển, Viện KSND thành phố Hà Nội làm văn bản báo cáo và gửi toàn bộ danh sách những người dự thi tuyển, kết quả thi tuyển về Viện KSND tối cao để xem xét ra quyết định công nhận kết quả. Sau khi Viện KSND tối cao công nhận kết quả thi tuyển, sẽ thông báo tới từng người dự thi và công bố công khai tại trụ sở Viện KSND thành phố Hà Nội; đồng thời thực hiện việc tuyển dụng theo quy định số229/2010/VKSTC-V9 ngày 10/6/2010 của Viện KSND tối cao.

            Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức nghiệp vụ kiểm sát năm 2012 của Viện KSND thành phố Hà Nội.

  Phải tốt nghiệp tại những trường trên thôi sao??

  Luật sư: Nguyễn Văn Xuyên

  Văn Phòng Luật Sư Quang Thượng

  Địa chỉ: 231/3A đường Chiến Lược, P. Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

  SĐT: 0901 20.26.27

  Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Hôn nhân, Thừa kế - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

   
  Báo quản trị |  
 • #203879   27/07/2012

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2720)
  Số điểm: 19187
  Cảm ơn: 920
  Được cảm ơn 1055 lần
  SMod

  Trích dẫn:
  Đã tốt nghiệp chương trình cử nhân luật hệ chính quy do các cơ sở đào tạo: Đại học Luật Hà Nội; Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, khoa Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nam tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, Nữ tốt nghiệp từ loại khá trở lên; Thạc sỹ, Tiến sỹ Luật.

   

  Địa phương tôi hai năm gần đây ngành này "đặc cách" không nhất thiết tuyển phải là chính quy các trường đó, có thể tốt nghiệp các ngành khác nhưng phải có tại chức luật là ô sờ kê.

   
  Báo quản trị |