Tuổi nghỉ hưu, nghỉ hưu sớm trong điều kiện bình thường đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu (dự kiến)

Chủ đề   RSS   
 • #570081 06/04/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 536 lần


  Tuổi nghỉ hưu, nghỉ hưu sớm trong điều kiện bình thường đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu (dự kiến)

  Tuổi nghỉ hưu của quân nhân, người làm công tác cơ yếu - Minh họa

  Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu của NLĐ, cán bộ, công chức, ..., tuy nhiên, với đối tượng là quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, cần có văn bản quy định chi tiết của Bộ Quốc phòng. Nay Bộ Quốc phòng đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết nội dung này.

  Cụ thể, hai nội dung quan trọng được đề cập tại Dự thảo Thông tư dẫn thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân bao gồm:

  1. Tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường:

  Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

  - Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 3 tháng đối với nam và đủ 50 tuổi 4 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với nam cho đến khi đủ 57 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với nữ cho đến khi đủ 55 tuổi vào năm 2035.

  - Lộ trình cụ thể như sau:

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu

  2021

  55 tuổi 3 tháng

  2021

  50 tuổi 4 tháng

  2022

  55 tuổi 6 tháng

  2022

  50 tuổi 8 tháng

  2023

  55 tuổi 9 tháng

  2023

  51 tuổi

  2024

  56 tuổi

  2024

  51 tuổi 4 tháng

  2025

  56 tuổi 3 tháng

  2025

  51 tuổi 8 tháng

  2026

  56 tuổi 6 tháng

  2026

  52 tuổi

  2027

  56 tuổi 9 tháng

  2027

  52 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  57 tuổi

  2028

  52 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  53 tuổi

   

   

  2030

  53 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  53 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  54 tuổi

   

   

  2033

  54 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  54 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  55 tuổi

  2. Tuổi nghỉ hưu sớm trong điều kiện bình thường

  Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được sửa đổi, bổ sung tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 của Bộ luật Lao động và tại Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định 135/2020/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:

  (1) Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu hướng dẫn tại Điều 3 của Thông tư này tại thời điểm nghỉ hưu, gồm:

  + Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

  + Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

  + Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

  + Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

  (2) Tuổi nghỉ hưu thấp nhất theo quy định ở mục (1) thực hiện theo bảng sau:

  Lao động nam

  Lao động nữ

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

  Năm nghỉ hưu

  Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

  2021

  50 tuổi 3 tháng

  2021

  45 tuổi 4 tháng

  2022

  50 tuổi 6 tháng

  2022

  45 tuổi 8 tháng

  2023

  50 tuổi 9 tháng

  2023

  46 tuổi

  2024

  51 tuổi

  2024

  46 tuổi 4 tháng

  2025

  51 tuổi 3 tháng

  2025

  46 tuổi 8 tháng

  2026

  51 tuổi 6 tháng

  2026

  47 tuổi

  2027

  51 tuổi 9 tháng

  2027

  47 tuổi 4 tháng

  Từ năm 2028 trở đi

  52 tuổi

  2028

  47 tuổi 8 tháng

   

   

  2029

  48 tuổi

   

   

  2030

  48 tuổi 4 tháng

   

   

  2031

  48 tuổi 8 tháng

   

   

  2032

  49 tuổi

   

   

  2033

  49 tuổi 4 tháng

   

   

  2034

  49 tuổi 8 tháng

   

   

  Từ năm 2035 trở đi

  50 tuổi


  Ngoài ra, Dự thảo Thông tư còn ban hành kèm theo 2 Phụ lục để đối chiếu tháng, năm sinh của người lao động tương ứng với tuổi nghỉ hưu, tuổi nghỉ hưu sớm ở 2 bảng phía trên.

  Xem toàn văn Dự thảo Thông tư tại file đính kèm dưới đây.

  Cập nhật bởi vankhanhnhu ngày 06/04/2021 11:03:47 SA
   
  2005 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận