Tư vấn về việc soạn hợp đồng bảo vệ an ninh và tài sản cho khách hàng.

Chủ đề   RSS   
 • #2643 31/10/2008

  phamngocvinh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tư vấn về việc soạn hợp đồng bảo vệ an ninh và tài sản cho khách hàng.

  Chào anh liêm!

  Cơ quan tôi muốn anh giúp đỡ tư vấn về việc soạn hợp đồng bảo vệ an ninh và tài sản cho khách hàng.

  Trân trọng!
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 21/09/2010 02:31:02 PM
   
  6616 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #2644   31/10/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  tư vấn hợp đồng

  Chào bạn.

  Vì bạn không nói rõ đối tượng cần bảo vệ là gì (nhà ở, bảo vệ chợ, bảo vệ công ty…) nên không thể tư vấn chi tiết được.

  Bạn có thể tham khảo mẫu hợp đồng này và tùy vào tình hình thực tế mà thêm vào những nội dung cho phù hợp.

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ

   

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm   

  Tại: .........................................................

  Chúng tôi gồm:

  BÊN A(Bên thuê dịch vụ)

  ....................................................................................................................................

  Đại diện: ...............................................      Chức vụ: ...................................

  Trụ sở: ...............................................................................................................

  Điện thoại: ......................................

  BÊN B(Bên thực hiện dịch vụ)

  .....................................................................................................................................

  Đại diện: ...............................................      Chức vụ: ...................................

  Trụ sở: ...............................................................................................................

  Điện thoại: ......................................

  Hai bên thống nhất, thoả thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung sau:

  ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.

  Bên B thực hiện dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn cho tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trong phạm vi bảo vệ.

  ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.

  Từ ngày.......tháng       năm 2006  đến ngày.......tháng       năm 200..

  Thời gian làm việc:...... giờ/ngày (từ....giờ  đến.... giờ)

  Địa điểm làm việc:...........................................................................................

  Công việc phải làm như điều 1 và:........(cần nêu rõ phạm vi, khu vực, tài sản... cần bảo vệ) .......

  ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.

  3.1 - Cung cấp đầy đủ chính xác những yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm việc. 

  3.2 - Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.

  3.3 - Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.

  3.4 - Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.

  ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.

  4.1 -  Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A 

              4.2 -  Bảo đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên A.

              4.3 - Tự lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại, các công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc theo thoả thuận của hai bên.

              4.4 - Tự chịu mọi ruỉ ro, đóng bảo hiểm xã hội và các bảo hiểm khác cho người lao động(nhân viên bảo vệ).

              4.5 - Tự chịu trách nhiệm do hành vi vượt qua mức cho phép của công việc hay vi phạm pháp luật.

              4.6 - Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A/khách hàng của bên A và bên thứ 3. 

  ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.

  3.1 - Phí dịch vụ(tính theo mục tiêu hoặc theo thời gian bảo vệ mục tiêu):

  3.2 - Phương thức thanh toán:

  - Phí tại khoản 3.1 thanh toán hàng tháng vào ngày......................................

  - Phí trên chưa/không bao gồm thuế VAT(10%)

  ĐIỀU 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

  - Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thoả thuận được thì đưa ra Toà án có thẩm quyền giải quyết.

  - Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 trang, được lập thành 0 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, B lưu 01 bản.

                           

    BÊN A                                                                            BÊN B


  Chào bạn.

  Thân.

  Đặng Thanh Liêm.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 21/09/2010 02:31:28 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #2647   19/11/2008

  phamngocvinh
  phamngocvinh

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 45
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cảm ơn anh Liêm đã tư vấn cho tôi
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 21/09/2010 02:32:00 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #2648   19/11/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Tư vấn

  Rất mong được tư vấn cùng bạn qua thuvienphapluat
  Thân
  DANG THANH LIEM
   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: