Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

Chủ đề   RSS   
 • #581374 14/03/2022

  ChuTuocLS
  Top 150
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2009
  Tổng số bài viết (567)
  Số điểm: 43875
  Cảm ơn: 50
  Được cảm ơn 1128 lần
  SMod

  Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

  Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không tăng nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.

  Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019  quy định:

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;
   
  b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
   
  c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
   
  d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
   
  a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;
   
  b) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
   
  c) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.
   
  Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định như sau:
   
  1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
   
  2. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính như sau:
   
  a) Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;
   
  b) Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;
   
  c) Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.
   
  3. Mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại Khoản 3 Điều 56 của Luật Bảo hiểm xã hội được xác định như sau:
   
  muc-huong-luong-huu
   
  a) Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ;
   
  b) Người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 55 tuổi đối với nam và đủ 50 tuổi đối với nữ;
   
  c) Người lao động làm công việc khai thác than trong hầm lò quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Nghị định này thì lấy mốc tuổi để tính là đủ 50 tuổi;
   
  d) Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để tính tuổi làm cơ sở tính số năm nghỉ hưu trước tuổi.
   
  luong-huu-tu-nam-2022

  >>> Kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu sẽ không thay đổi nữa. Lao động nữ cần đóng tối thiểu 15 năm và lao động nam cần đóng tối thiểu 20 năm.

  Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa:
   
  Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa = (Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45%, xét theo năm về hưu) 15
   
  Như vậy, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đây là tỷ lệ tối đa. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 sẽ nhận được lương hưu tối đa.
   
  Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu thì theo nguyên tắc mức hưởng lương hưu được tính như trên với mức tối đa 75%; sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.
  Cập nhật bởi ChuTuocLS ngày 14/03/2022 02:22:03 CH
   
  628 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ChuTuocLS vì bài viết hữu ích
  admin (14/03/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #581495   19/03/2022

  Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

  Từ ngày Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1/1/2018. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định. Tại Điều 54 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng. Đóng BHXH quy định tại Điều 62 Luật BHXH. Tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam; mức tối đa bằng 75%.

   
  Báo quản trị |  
 • #583464   30/04/2022

  Cảm ơn thông tin bạn đã cung cấp rất hữu ích. Lương hưu là cách gọi khác của chế độ hưu trí trong chính sách BHXH, giúp người lao động đảm bảo khi về già có chi phí chi trả cho những nhu cầu sống cơ bản và chăm sóc sức khoẻ, góp phần vượt qua khó khăn, ốm đau, dịch bệnh. Tuy nhiên, không phải người lao động nào khi về hưu cũng sẽ được nhận tối đa lương hưu. Do đó, để đảm bảo có thể nhận được tối đa lương hưu theo quy định người lao động nên chủ động tìm hiểu quy định về điều kiện để hưởng tối đa lương hưu.

   
  Báo quản trị |  
 • #583591   30/04/2022

  Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

  Cảm ơn những thông tin vô cùng hữu ích của bạn. Từ bài viết mình đã biết được những đối tượng có thể được hưởng lương hưu tối đa. Kèm theo đó là điều kiện thực hiện và cả mức hưởng. Mong nhận được nhiều bài viết bổ ích thêm nữa từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #583749   30/04/2022

  Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

  Cảm ơn thông tin bạn đã cung cấp rất hữu ích. Lương hưu là một chế độ vô cùng quan trọng trong xã hội, pháp luật cần có nhiều điều chỉnh để chế độ lương hưu ngày càng phát huy được tác dụng của nó, ngoài ra các chính sách này cũng cần phải đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước. Mong nhận được thêm nhiều thông tin bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #583776   30/04/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 200
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (387)
  Số điểm: 2631
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 30 lần


  Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

  Cảm ơn thông tin từ bài viết của bạn. Vấn đề lương hưu là một trong những điều kiện người lao động rất quan tâm khi đã đóng bảo hiểm xã hội . Thông tin bài viết của bạn rất hữu ích, hy vọng với những quy định mới của pháp luật thì sẽ hỗ trợ cho người lao động, để nhận được mức hỗ trợ tương xứng với khoản tiền đã đóng.

   
  Báo quản trị |  
 • #583778   30/04/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 200
  Lớp 3

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (413)
  Số điểm: 4210
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 32 lần


  Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin vô cùng hữu ích về đối tượng nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa năm 2022.

  Hơn nữa, người sắp nghỉ hưu cần lưu ý: tuổi nghỉ hưu sẽ thay đổi và được điều chỉnh tăng dần cho đến năm 2025. Vì vậy, cần kiểm tra lại độ tuổi nghỉ hưu tại năm mà người lao động mong muốn nghỉ việc để tránh trường hợp không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #584069   18/05/2022

  trinh16399
  trinh16399
  Top 500
  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:17/05/2022
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 815
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 9 lần


  Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

  Cảm ơn bài viết hữu ích từ tác giả. Từ khi Bộ Luật lao động năm 2019 có hiệu lực thì nhiều về đề về độ tuổi nghỉ hưu cũng như lương hưu được rất nhiều người tâm. Nhờ có bài viết của bạn mà mình đã hiểu rõ hơn về điều kiện hưởng lương hưu tối đa

   
  Báo quản trị |  
 • #584287   25/05/2022

  Từ năm 2022 trở đi, đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa?

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Lương hưu là một chế độ BHXH giúp những người lao động sau khi nghỉ việc vì tuổi tác thì vẫn có thể có khoản tiền chăm lo cho cuộc sống của mình. Hiện nay mức lương hưu tối đa mà pháp luật quy định là 75% tiền lương tháng đóng BHXH. 

   
  Báo quản trị |