Từ năm 2020 phụ huynh được tham gia chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Chủ đề   RSS   
 • #534483 03/12/2019

  Limma

  Female
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2019
  Tổng số bài viết (116)
  Số điểm: 1075
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 145 lần


  Từ năm 2020 phụ huynh được tham gia chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

  Bộ giáo dục và đào tạo vừa ban hành Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

  Áp dụng đối với trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi là cơ sở giáo dục phổ thông), các tổ chức và cá nhân liên quan.

  Theo nội dung dự thảo quy định về quy trình lựa chọn sách giáo khoa, như sau:

  Bước 1: Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa, đề xuất với Hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn sách giáo khoa.

  Bước 2: Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá đề xuất danh mục lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn theo các nguyên tắc:

  - Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

  - Lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp.

  - Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

  Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do sở giáo dục và đào tạo địa phương quy định như sau:

  - Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương;

  - Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông.

  Căn cứ 2 tiêu chí trên, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với địa phương.

  Sau đó, tiến hành bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa bằng hình thức bỏ phiếu kín; sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên 50% (năm mươi phần trăm) số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý lựa chọn. Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản, có chữ ký của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký và các thành viên tham dự.

  Hội đồng bao gồm: người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) có sách giáo khoa lựa chọn, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 (mười một) người, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

  Bước 3: Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

  Bước 4: Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

  Mời các bạn xem chi tiết nội dung Dự thảo Thông tư tại file đính kèm;

  Cập nhật bởi Limma ngày 03/12/2019 02:09:50 CH
   
  1717 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Limma vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #534507   03/12/2019

  Theo mình thấy quy định này là mới, tiến bộ nhưng sẽ dẫn đến việc khó áp dụng và chồng chéo. Mình thấy việc sử dụng sách giáo khoa vẫn nên đồng bộ và sẽ do bộ Giáo dục ban hành, lựa chọn nhằm đảm bảo sự thống nhất, không có sự chênh lệnh giữa hệ thống giáo dục trên cả nuớc. Và việc chọn sách giáo khoa thì giáo viên, những người trực tiếp làm nghề sẽ có cách nhìn chính xác, khách quan hơn là phụ huynh.

   
  Báo quản trị |