Từ hôm nay: Áp dụng phương pháp xác định giá phát điện, HĐ mua bán điện mới

Chủ đề   RSS   
 • #567993 22/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Từ hôm nay: Áp dụng phương pháp xác định giá phát điện, HĐ mua bán điện mới

  Áp dụng phương pháp xác định giá phát điện mới

  Áp dụng phương pháp xác định giá phát điện mới - Minh họa

  Thông tư 57/2020/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện được ban hành ngày 31/12/2020 và có hiệu lực thi hành từ hôm nay, 22/2/2021.

  Thông tư này quy định về:

  - Phương pháp xác định giá phát điện, Hợp đồng mua bán điện cho một số loại hình nhà máy điện.

  - Trình tự kiểm tra hợp đồng nhà máy điện.

  Đối với các hợp đồng mua bán điện đã ký kết trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực, Hai bên tiếp tục thực hiện Hợp đồng mua bán điện đã kỷ đến hết thời hạn hợp đồng.

  Đối với các dự án điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện theo phương pháp quy định tại Thông tư 56/2014/TT-BCT, Thông tư 51/2015/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2015 và các dự án điện mới khởi công trước ngày 19 tháng 9 năm 2017, khi có vốn đầu tư quyết toán các bên có quyền để nghị được thực hiện tính lại giả điện theo Vốn đầu tư quyết toán được duyệt theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

  Đối với nhà máy điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện, trường hợp cần thiết Hai bên đàm phán bổ sung hệ số điều chỉnh khi theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

  Đối với các nhà máy điện đã ký kết Hợp đồng mua bán điện, trường hợp các thỏa thuận về tiêu thụ sản lượng khí thượng nguồn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Bộ Công Thương hướng dẫn cơ chế tiêu thụ khí cho các nhà máy điện và cho phép Hai bên điều chỉnh, bổ sung vào Hợp đồng mua bản điện.

  Đối với các nhà máy điện đã khởi công, chưa kết thúc đàm phán giả hợp đồng mua bán điện trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì được phép đàm phán sau ngày khởi công theo phương pháp quy định tại Thông tư này.

  Hiệu lực thi hành của văn bản như sau:

  1. Thông tư 57 có hiệu lực thi hành từ 22/2/2021 và thay thể các Thông tư sau:

  a) Thông tư 56/2014/TT-BCT

  b) Thông tư 51/2015/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 56/2014/TTBCT;

  2. Bãi bỏ Điều 1 Thông tư 13/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT; Thông tư 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và Thông tư 57/2014/TT-BCT quy định phương pháp, trình tự xây dựng và ban hành khung giá phát điện;

  3. Bãi bỏ Điều 134 và Phụ lục 5 Thông tư 45/2018/TT-BCT quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 56/2014/TT-BCT

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 22/02/2021 11:41:06 SA
   
  1269 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận