Từ 20/12/2020: Công chức thuộc các trường hợp sau phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

Chủ đề   RSS   
 • #562013 02/11/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Từ 20/12/2020: Công chức thuộc các trường hợp sau phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm

  Mẫu Bản kê khai tài sản cho mọi cán bộ, công chức

  Đây là nội dung tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực từ 20/12/2020. Theo đó, việc kê khai tài sản, thu nhập hằng năm theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

  + Các ngạch công chức và chức danh sau đây:

  - Chấp hành viên;

  - Điều tra viên;

  - Kế toán viên;

  - Kiểm lâm viên;

  - Kiểm sát viên;

  - Kiểm soát viên ngân hàng;

  - Kiểm soát viên thị trường;

  - Kiểm toán viên;

  - Kiểm tra viên của Đảng;

  - Kiểm tra viên hải quan;

  - Kiểm tra viên thuế;

  - Thanh tra viên;

  - Thẩm phán.

  + Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định 130.

  + Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  => Theo đó việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

  Ngoài ra theo điểm a, điều 36 Luật phòng chống tham nhũng quy định đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm còn có: Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12.

   

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 02/11/2020 10:54:31 SA
   
  1726 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (03/11/2020) ThanhLongLS (02/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #562396   09/11/2020

  Việc kê khai lần đầu, kê khai hằng năm và kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và Hướng dẫn việc kê khai tại Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định 130/2020/NĐ-CP.

  Việc kê khai bổ sung được thực hiện theo Mẫu bản kê khai và hướng dẫn việc kê khai bổ sung tại Phụ lục II được ban hành kèm theo Nghị định này.

   

   
  Báo quản trị |