Từ 15/2/2021: 3 quy định mới các công ty chứng khoán không thể không biết

Chủ đề   RSS   
 • #567686 06/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Từ 15/2/2021: 3 quy định mới các công ty chứng khoán không thể không biết

  3 quy định mới dành cho công ty chứng khoán

  3 quy định mới dành cho công ty chứng khoán

  Thông tư 121/2021/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán được ban hành ngày 31/12/2020 và sẽ có hiệu lực từ 15/2/2021. Văn bản này điều chỉnh rất nhiều quy định liên quan đến các công ty chứng khoán, đặc biệt 3 nội dung sau đây là những điểm mới mà bạn đọc không thể bỏ qua.

  1. Thêm một số nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ bắt buộc

  Trước đây, các nguyên tắc hoạt động nghiệp vụ của công ty chứng khoán được quy định tại Điều 45 Thông tư 210/2012/TT-BTC. Tại Thông tư 121, công ty chứng khoán phải tuân thủ thêm những nguyên tắc sau đây:

  - Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

  - Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.

  - Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục.

  - Thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  - Công ty chứng khoán phải thiết lập một bộ phận chuyên trách chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

  - Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật chứng khoán và pháp luật có liên quan.

  2. Nhiều yêu cầu chi tiết về quản trị rủi ro

  Theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 210, Ban Giám đốc phải thiết lập và duy trì hệ thống thực thi quản trị rủi ro nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của công ty và khách hàng của công ty. Hệ thống thực thi quản trị rủi ro thực hiện các nhiệm vụ sau:

  -  Xác định chính sách thực thi quản trị rủi ro;

  -  Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của công ty;

  -  Xác định rủi ro của công ty;

  -  Đo lường rủi ro;

  - Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro;

  - Báo cáo thực thi quản trị rủi ro.

  Sang đến Thông tư 121, quy định nguyên tắc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro bao gồm:

  (1) Yêu cầu về Nội dung:

  - Trách nhiệm của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty chứng khoán trong việc quản trị rủi ro;

  - Trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc quản trị rủi ro;

  - Trách nhiệm của Bộ phận quản trị rủi ro và các trưởng bộ phận nghiệp vụ trong công ty chứng khoán trong việc quản trị rủi ro;

  - Chiến lược quản trị rủi ro rõ ràng, minh bạch thể hiện qua chính sách rủi ro trong dài hạn và trong từng giai đoạn cụ thể được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;

  - Kế hoạch triển khai thông qua các chính sách, quy trình đầy đủ;

  - Công tác quản lý kiểm tra, rà soát thường xuyên của Tổng giám đốc (Giám đốc);

  - Ban hành và triển khai đầy đủ các chính sách, quy trình quản trị rủi ro và các hạn mức rủi ro, thiết lập hoạt động thông tin quản trị rủi ro phù hợp.

  (2) Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập phải đảm bảo công ty chứng khoán có khả năng xác định rủi ro, đo lường rủi ro, theo dõi rủi ro, báo cáo rủi ro và xử lý một cách hiệu quả các rủi ro trọng yếu đồng thời đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ tuân thủ của mình tại mọi thời điểm.

  (3) Hệ thống quản trị rủi ro phải được xây dựng để đảm bảo công tác quản trị rủi ro được thực hiện độc lập, khách quan, trung thực, thống nhất;

  (4) Hệ thống quản trị rủi ro được thiết lập phải đảm bảo các bộ phận tác nghiệp và bộ phận quản trị rủi ro được tổ chức tách biệt và độc lập với nhau và người phụ trách bộ phận tác nghiệp không đồng thời phụ trách bộ phận quản trị rủi ro và ngược lại.

  3. Nguyên tắc giao dịch chứng khoán trực tuyến

  Đây là quy định hoàn toàn mới trong Thông tư 121, theo đó:

  (1) Nghĩa vụ của công ty chứng khoán khi cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến là

  - Đảm bảo giao dịch liên tục, thông suốt;

  - Đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu của hệ thống;

  - Có hệ thống dự phòng, phương án thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố;

  - Có sự tách biệt với các hệ thống thông tin điện tử khác của công ty;

  - Ban hành quy trình về việc vận hành, quản lý, sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

  (2) Khi cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cho khách hàng, công ty chứng khoán phải ký hợp đồng hoặc phụ lục kèm theo hợp đồng mở tài khoản cho khách hàng, bao gồm các nội dung sau:

  - Công bố các rủi ro có thể xảy ra khi giao dịch chứng khoán trực tuyến;

  - Quy định trách nhiệm của khách hàng và công ty chứng khoán về việc bảo mật thông tin về giao dịch trực tuyến của khách hàng.

  (3) Công ty chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến, tình trạng hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến và công bố thông tin theo quy định pháp luật về hướng dẫn giao dịch điện tử.

  Sẽ còn cập nhật những điểm mới quan trọng của Thông tư 121 ở những bài viết sau.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 06/02/2021 02:55:06 CH
   
  1668 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  GHLAW (08/02/2021) admin (08/02/2021) ThanhLongLS (06/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận