Từ 01/7/2024 phải lấy ý kiến về tác động của công trình khai thác nước

Chủ đề   RSS   
 • #611716 19/05/2024

  lamint

  Sơ sinh

  Vietnam --> Lâm Đồng
  Tham gia:05/12/2023
  Tổng số bài viết (55)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Từ 01/7/2024 phải lấy ý kiến về tác động của công trình khai thác nước

  Ngày 16/05/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định về hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác nước theo quy định của pháp luật phải lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan về tác động của công trình.

  Đối tượng lấy ý kiến

  Khoản 8 Điều 52 Luật Tài nguyên nước, Điều 3 Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định Đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân có liên quan trong khai thác nước bao gồm: trưởng thôn, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc, tổ trưởng tổ dân phố và điểm dân cư tương tự hoặc người được cộng đồng dân cư thỏa thuận cử ra, Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị quản lý, vận hành công trình khai thác, sử dụng nước chịu ảnh hưởng của việc khai thác nước của dự án

  Các dự án đầu tư phải lấy ý kiến

  Điểm a khoản 8 Điều 52 Luật Tài nguyên nước, Điều 3 Nghị định 54/2024/NĐ-CP quy định các dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân trên địa bàn phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác tài nguyên nước bao gồm:

  - Hồ chứa, đập dâng xây dựng trên sông, suối, kênh, mương, rạch;

  - Công trình ngăn sông, suối, kênh, mương, rạch khác quy định như trên với mục đích tạo nguồn, ngăn mặn, chống ngập, tạo cảnh quan;

  - Công trình khai thác nước mặt không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có quy mô khai thác từ 10 m³/giây trở lên cho mục đích sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản; từ 300.000 m³/ngày đêm trở lên cho mục đích sinh hoạt, kinh doanh, dịch vụ, sản xuất (bao gồm cả khai thác để sử dụng nước cho mục đích làm mát máy, thiết bị, tạo hơi, gia nhiệt), thi công xây dựng công trình;

  - Công trình khai thác nước dưới đất có quy mô khai thác nước từ 12.000 m³/ngày đêm trở lên.

  Thời điểm, nội dung lấy ý kiến

  Thời điểm lấy ý kiến:

  - Trước khi xây dựng công trình và không quá 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước mặt (ngoại trừ công trình khai thác nước dưới đất có quy mô khai thác nước từ 12.000 m³/ngày đêm trở lên)

  - Trong quá trình thăm dò đối với công trình khai thác nước dưới đất có quy mô khai thác nước từ 12.000 m³/ngày đêm trở lên.

  - Tổ chức, cá nhân đầu tư dự án có thể kết hợp lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư và tổ chức, cá nhân liên quan về tác động của công trình khai thác nước cùng với việc lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường nhưng thời điểm, nội dung lấy ý kiến phải đảm bảo theo quy định tại Điều này.

  Nội dung thông tin cung cấp để tổ chức lấy ý kiến bao gồm:

  - Thông tin tổng thể của dự án; kế hoạch, tiến độ triển khai dự án kèm theo văn bản, tài liệu pháp lý liên quan đến đầu tư, xây dựng dự án, thời gian dự kiến vận hành khai thác nước;

  - Thuyết minh phương án khai thác tài nguyên nước của dự án, trong đó thể hiện đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định 54/2024/NĐ-CP;

  - Dự kiến tác động và các biện pháp giảm thiểu tác động của việc vận hành khai thác của công trình đến nguồn nước, môi trường, các đối tượng khai thác, sử dụng nước và đối tượng khác có khả năng bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng, vận hành công trình;

  - Các số liệu, tài liệu khác liên quan đến việc khai thác nước.

  Như vậy không phải công tình khai thác nước nào cũng cần tổ chức lấy ý kiến, chỉ những dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác nước có ảnh hưởng lớn đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân phải lấy ý kiến 

  Nghị định 54/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2024.

   
  37 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận